Previous slide
Next slide

Vild Med Vilje Datalogisk Institut

Vild Med Vilje Datalogisk er et historisk sted. Det er nemlig det første Vild Med Vilje areal. Det blev etableret allerede i 2011.
Formålet med arealet har været at afprøve Vild Med Vilje konceptet. Her er der testet formidling med skilte, afholdt høslæt arrangementer og artsbestemmelser. Der er eksperimenteret med kreativ slåning af kanterne og udlagt dødt ved til insekter.

En vigtig samarbejdspartner har fra starten været gartner formand Kim Amonsen. Han har været med til at udpege arealet og han sørger for at gartnerne slår kanterne i vækstsæsonen og kører afklippet fra høslættene på komposten. Kim Amonsen udtaler:

”Det har været inspirerende og lærerigt at samarbejde om Vild Med Vilje. Det har været spændende at se hvordan der på meget kort tid kan vokse så mange forskellige arter frem”.

Arealet er formidlingsmæssigt godt placeret lige ude foran indgangen til Datalogisk Institut og bliver derfor set af mange studerene og medarbejdere på Københavns Universitet. Mange forskellige mennesker har deltaget i aktiviteter her og prodekan Lykke Friis har også lagt vejen forbi arealet.

Biologisk set
Udgangspunktet er en let fugtig, lerholdig og meget næringsrig jordbund. Dele af arealet ligger i skygge af trækroner og dele er lysåbent.

I foråret 2011 havde en kran kørt ind over arealet og lavet store hjulspor, som efterfølgende var blevet fyldt med ny jord. Det gav plads til en masse pionærarter kendt fra ruderater og agerland som f.eks. Lugtløs Kamille, Rank Vejsennep, Mark-Valmue og Kløvplade. Med tiden er der forudsigeligt nok blevet færre ruderatarter og flerårige planter har i højere grad taget over. Der er hvert år optalt ca. 60 forskellige plantearter på arealet, men udskiftningen fra år til år har været stor. Fra 2011 til 2012 var udskiftningen helt oppe på 20 arter. Selvom arealet har gennemgået 8 høslæt afslører artssammensætningen at arealet fortsat er meget næringsrigt. Både Stor Nælde, Kruset Tidsel og Kruset Skrappe stortrives her.

Afslutning
I maj 2016 har vi sammen med Campus Service Nord valgt at afslutte Vild Med Vilje Datalogisk institut. Vi har vurderet, at koncentrationerne af tilgængeligt fosfor og kvælstof på arealet er så høje, at det vil tage årtiers høslæt før andet end de mest konkurrencestærke arter kan trives her.

Vi synes det er bedre at bruge kræfterne på, at svinge leerne over arealer, hvor vi kan gøre en forskel for de nøjsomme planter med hurtigere og bedre resultater. Det er vigtig erfaring at tage med, at ikke alle arealer kan forbedres til fordel for biodiversiteten alene ved høslæt. Nogle gange er det nødvendigt at fjerne den næringsrige topjord først.

Det skal nævnes at Stor Nælde er en vigtig værtsplante for mange af vores dagsommerfugle og at Kruset Tidsel er en glimrende nektarkilde for mange vilde bier, så arealer med disse planter har også deres berettigelse, de skal bare ikke være overalt.

Det bedste resultat vi har fået ud af Vild Med Vilje Datalogisk Institut er alle de super hyggelige høslæt og artsbestemmelses arrangementer vi har afholdt igennem tiden, sammen med en masse gode folk. Formidlingen fra dette areal har også været meget vigtig for Vild Med Vilje, for det var som sagt vores aller første projekt.

Map loading, please wait ...

Arrangementer på arealet

Her har været afholdt høslet i juni og september fra 2011-2015.

Partnere

Vild Med Vilje Datalogisk Institut var et samarbejde mellem Habitats, Biomedia og gartnerne fra KU Campus Service Nord med støtte fra Miljøpunkt Østerbro.