Bynaturvandring på Østerbro

Tirsdag d. 4. september havde Miljøpunkt Østerbro inviteret på en tur rundt for at se på de to Vild Med Vilje områder på Nørre Campus, for at lægge op til en debat om bynatur.

Habitats og Biomedia var guider på turen. Vi startede turen ved Datalogisk Institut, hvor Rasmus lagde ud med en brandtale. Her ridsede han de tanker og ønsker op, der ligger bag projektet Vilje Med Vilje, om at gøre bynaturen mere levende, give folk en tættere tilknytning til naturen, og have det sjovt i mens.

 

Fra Biomedia deltog Jon Feilberg. Jon er biolog og botaniker, og var i sin tid med til at starte Biomedia op.  Med sit garvede botaniker-blik gav han nogle bud på hvad der kendetegner stederne, og hvad de eksisterende planter kan fortælle om stedernes udvikling og potentialer.

 

På turen blev der snakket om hvordan vi kan arbejde med, at opnå en mere vild og sanselig bynatur, samt hvordan man undervejs kan inddrage folk. Der blev blandt andet talt om, hvilke tiltag man kan sætte i gang, for at få naturen i byen til at blomstre. Undervejs undersøgte vi også hvad der vokser og lever på stederne, og med hjælp fra Jon blev de fleste arter bestemt.

 

Dog var der en undtagelse, da den plante vi tidligere bare havde troet var en Skyrække, formoder vi nu er den eksotiske plante art Aralia spinosa. Jon er nu i fuld gang med at få verificeret fundet. Han tager det også op i navneudvalget i Dansk Botanisk Forening for at planten også kan få et dansk navn.

 

Det var dog ikke alle arter på stedet som vakte lige stor glæde. En Harlekinmariehøne viste sig at holde til på stedet, og det er en invasiv art som breder sig hastigt i Danmark og desværre fortrænger den almindelig syvplettede Mariehøne, fordi den formerer sig hurtigere.

 

Derud over fandt vi også Bynke Ambrosie, som bestemt ikke er noget glædeligt gensyn. Den er også invasiv, og fremkalder hos mange, med tendens til høfeber, stærke allergiske reaktioner.

 

Undervejs mellem de to Vild Med Vilje områder, fandt vi en helt særlig art på stedet, der i høj grad er hjemmehørende på Nørre Campus, nemlig en flok nystartede studerende. De viste os en helt ny måde at bruge områdets græsplæner på; ølkroket.Det er en vigtig pointe i forhold til byens grønne områder, at der bestemt også skl være plads til spas pg løjer. Og hyggeligt ser det jo ud.

 

Tæt ved Vild Med Vilje Green Lighthouse var det sjovt nok et lille areal, der gav de største overraskelser. Det var blevet blotlagt først på sæsonen, og trampet godt fladt under et byggeprojekt, så nu der var der kommet en fin beplantning af ruderat karakter.

 

 

Vi sluttede turen af med forfriskninger og chips og hyggelig snak. Vi takker både deltagerne og Miljøpunkt Østerbro for en rigtig dejlig tur.

 

 

Skriv en kommentar