Inspirationstur og debat om bynatur

Synes du at bynaturen skal være vild eller trimmet?

Det var et af de mange spørgsmål der blev stillet, og givet gode svar på, da Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvartér sammen med Habitats den 2. oktober inviterede på inspirationstur i det grønne.

Habitats og Anna Bonnichsen fra Områdefornyelsen stod sammen for en guidet tur, til to vidt forskellige områder på Østerbro. Først gik vi på opdagelse i på det sted der i daglig tale kaldes Beauvais-grunden. Denne byggegrund, lige ved Hans Knudsens Plads, har ligget hen i næsten 30 år. Det giver en meget vild karakter til stedet, og det gør stedet til et helt unikt område at finde midt inde i en storby.

Det særlige ved stedet er ikke kun den vilde og uplejede natur, men det særlige samspil der er opstået mellem alle de træer, buske og planter, som har fået lov at vokse frem ved naturlig succession, og så de menneskelige aftryk der var fra begyndelsen, og som også er blevet føjet til undervejs.

 

Deltagerne på turen blev delt op i to grupper, en der så på de biologiske aspekter af grunden, og en gruppe som undersøgte hvilke oplevelsesmæssige kvaliteter et besøg byder på. Det er nemlig vigtigt i arbejdet med at sikre en mere vild og mangfoldig bynatur, at folk ikke føler sig utrygge eller uvelkomne.

 

Biologisk set udmærker Beauvais-grunden sig ved at være sammensat, med bratte overgange mellem noget der minder om englandskaber, skovlandskaber og ruderater med meget forstyrret natur. Desuden har en række eksotiske planter og træer fået mulighed for at vokse sig store, midt i mellem mere hjemmehørende arter.

 

Enkelte grupper af borgere har taget grunden til sig. Nogle har endda støbt en imponerende “skate pool” midt i det hele – et herligt frirum, hvor der blev gået til den, da vi var der.

 

Efter besøget på Beauvais-grunden gik alle deltagerne over i Kildevældsparken. Denne park udemærker sig ved oprindeligt at have været en råstofgrav, og er efterfølgende blevet anlagt som en meget fin og let tilgængelig park.

Det er nemt at komme rundt, let at få overblik og der er endda en vejledning til hvilke fugle der kan findes i søen. Ser man lidt om bag ved den fremtoning, viser det sig dog også at parken kun giver et begrænset plads til dyre- og plantearter, og f.eks. giver den pæne afgrænsning af søens bredder kun meget lidt plads til liv for padder og andet liv som holder af de bløde mellemzoner i vandkanten.

Flot ser det dog ud når solen går ned bag træerne og den lyserøde himmel spejles i søen.

Efter rundturen i Kildevældsparken gik hele flokken hen til Områdefornyelsens lokaler, og her blev der serveret 2 slags supper, rødlinse-suppe og hokaido-græskar-suppe. Det var tiltrængt til at få varmen i kroppen igen og næring til maven. Et dejligt udgangspunkt for den efterfølgende snak om hvilken type bynatur vi kunne ønske os mere af. Hvor vild og hvor velplejet kan vi lide det? Og hvad er i øvrigt bedst for dyrene og planterne?

Tusind tak til de mange engagerede deltagere på turen, Tak til Anna Bonnichsen for det gode samarbejde, og tak til Sara Kracht for billeder . Vi håber at kunne gentage successen med en bynatur-ekskursion i Skt. Kjelds Kvarter igen til næste år.

 

Skriv en kommentar