Vild med vilje

partner

Bliv Vild partner

Hvis jeres organisation vil skabe plads til levesteder for vilde arter på jeres matrikel, kan I blive Vild Partner:

Med et Vild Partner Medlemskab får I

 • Eget subsite på vildmedvilje.dk med navn, logo og præsentation af jeres projekt skrevet af Vild Med Vilje-sekretariatet
 • Mulighed for at promovere jer som Vild Med Vilje
 • Mulighed for at skilte med Vild Med Vilje
 • Adgang til kooperativ af Vild Med Vilje-leverandører/rådgivere
 • Mulighed for at deltage i Vild Med Vilje fagkurser til nedsat pris
 • Mulighed for deltagelse i større Vild Med Vilje projektsamarbejder (fondsfinansierede)
 • Mulighed for at blive en del af en stor bevægelse, der gør en forskel for en vild og rig natur.
Kontingent
 • Kategori 1: Børnehaver, skoler, andelsforeninger på en enhed m.fl.:*

Opstartsgebyr: 1500 kr. eks. moms. 
Årligt kontingent: 1200 kr. eks moms.

 • Kategori 2: Små virksomheder [1-15 ansatte**], kirker, grundejerforeninger, campingpladser mv.:

Opstartsgebyr: 4000 kr. eks. moms. 
Årligt kontingent: 2000 kr. eks moms.

 • Kategori 3: Mellemstore virksomheder [16-100 ansatte**], boligselskab mv.:

Opstartsgebyr: 7500 kr. eks moms.
Årligt kontingent3500 kr. eks moms.

 • Kategori 4: Kommuner, store virksomheder [over 100 ansatte**], større uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer (hovedorganisation) mv.:

Opstartsgebyr: 10.000 kr. eks moms.
Årligt kontingent: 5000 kr. eks. moms.


**Målt i årsværk
*Omfatter ikke eget subsite, men evt. logo kan blive en del af partnerskabs-præsentationen (logoer på forsiden af vildmedvilje.dk).

Kontakt Foreningen Vild Med Vilje for nærmere information.

LOKALE VILD MED VILJE NETVÆRKSGRUPPER

Foreningen Vild Med Vilje elsker den virkelyst til vild natur, vi oplever fra lokale Vild Med Vilje-netværk. Som samlingspunkt for de lokale netværk anvender mange Vild Med Vilje-facebookgrupper som et lokalt digitalt samlingspunkt.

Alle Vild Med Viljes partnere har mulighed for at få oprettet en Vild Med Vilje-gruppe til deres lokale netværk på Facebook. Dog skal grupper ALTID oprettes efter aftale med foreningen og en lokal administrator hos partneren!

Opret en lokale netværksgruppe:

 1. Opret et partnerskab i Foreningen Vild Med Vilje
  Brugen af navnet “Vild Med Vilje” til lokale Vild Med Vilje-facebookgrupper omkring en partner ligger inden for varemærkelovens rammer og forudsætter derfor medlemskab af Foreningen Vild Med Vilje.

 2. Undersøg, om der allerede findes en lokal netværksgruppe omkring Vild Med Vilje-partneren
  Der kan kun oprettes én Vild Med Vilje-facebookgruppe per partner (kommuner undtaget). Hvis der allerede findes en lokal gruppe omkring partneren, skal I tilmelde jer denne.

 3. Find en lokal administrator hos partneren
  Den lokale administrator har ansvaret for den daglige administration af gruppen og skal sikre, at gruppen overholder Vild Med Viljes retningslinier for facebookgrupper.

 4. Kontakt Vild Med Viljes sekretariat med ønske om en lokal netværksgruppe
  Facebookgrupper med navnet “Vild Med Vilje” er undergrupper til facebooksiden VILD MED VILJE og en del af Foreningen Vild Med Vilje. Foreningen skal derfor have mulighed for at kvalitetssikre det indhold, foreningen lægger navn og varemærke til. Dette sikres ved, at kun foreningen opretter Vild Med Vilje-grupper, der både har Vild Med Vilje og en lokal administrator hos partneren tilknyttet.

 5. Nyd jeres lokale netværksgruppe og lad den lokale vildskab blomstre.