Artsbestemmelse ved Datalogisk

Vi var en lille hård kerne af naturinteresserede folk, der var mødt op til artsbestemmelse denne tidlige efterårsdag.

artsbestemmelse

Det er jo et Vild Med Vilje område vi har på stedet, men når sandheden skal frem, er det ikke helt så vildt som man kunne forvente. Siden vi lavede høslæt i starten af juni, er der ikke blevet slået eller klippet i området, og så skulle man da tro at det igen var blevet et vildnis for længe siden. Men faktisk er vegetationen ikke særlig høj, og det ser ligefrem ud til, at det planlagte høslæt allerede i næste uge, må skydes til området har fået lidt mere regn.

site_web

Dagens store spørgsmål var så, hvad det mon betyder for antallet af plantearter, at vegetationen i år har været usædvanlig lav og tør, efter mange uger med høje temperaturer og stort set uden regn?

Det samlede gæt var helt klart, at vi ikke ville finde flere en de omkring 46, vi fandt ved artsbestemmelsen i juni, snarere tvært i mod.

Vanen tro gik vi til opgaven med ildhu, og kravlende rundt med næsen i mulden og måsen i vejret, så end ikke den mindste spirer fik lov til at undslippe vores ørneblik og nysgerrighed.

nærstudier_web

Efter en solid indsats fra hele holdet, og med Annes datter Ines Sol som holdets lille maskot, fik vi svaret på hvor mange arter der egentlig findes på pladsen?

Svaret er at der i sensommeren 2013 er hele 54 forskellige arter. Det er 8 mere end da vi talte i foråret 2013, men 3 mindre end optælling i sensommeren 2012.

Ud af de 53 vi fandt denne gang, var de 31 af dem der også i sensommeren 2012, men 22 er nye arter, her i blandt Lundgylden, Vild Kørvel, og Eng-Gedeskæg. Desuden har en enkelt Sildig Gyldenris sneget sig ind. Spændende hvad det udvikler sig til, for den art er kendt for at brede sig kraftigt og blive meget dominerende, og den er da også kommet på den kontroversielle ”dødsliste” over invasive arter i Danmark.

plantestudier_web

Men en ting er antallet af arter, noget andet er hvad de arter der er der, siger om typen af natur og dens tilstand.

Det overordnede indtryk var, at de enårige pionérarter, som eksempelvis Lugtløs Kamille og Hyrdetaske, der særligt første år var meget udbredte, langsomt træder i baggrunden for de flerårige planter som f.eks. Lund-Rapgræs og Spidskapslet Star.

der studeres_web

Vi fandt stadig en Ager-Svinemælk, men deres antal og størrelse er meget tydeligt gået ned, siden vi startede i sæsonen 2011, så noget tyder på de ikke trives af at blive slået med le. Tilgengæld er antallet af Stor Nælde er øget på de samme områder hvor Svinemælken dominerede tidligere. Det betyder at arealet stadig er meget næringsrigt på trods af to årlige Høslæt, med tiden skulle Stor Nælde og Ager-Tidsel gerne forsvinde og give plads til mere nøjsomme plantearter.

Der findes et komplet galleri over alle de planter vi har fundet på Datalogisk Institut her: Artsliste Datalogisk

Desværre tillod tiden ikke, at vi også lavede artsbestemmelser på Vild Med Vilje området ved Green Lighthouse, så det må vente lidt med svarene her fra.

Næste arrangement på Vild Med Vilje arealerne er høslæt, som skal laves i løbet af september. En endelig dag for dette vil blive meldt ud på Facebook-siden https://www.facebook.com/VildMedVilje

Skriv en kommentar