Glade gæster til Vild Med Vilje-dage i Jørlunde

Hver onsdag henover sommeren har deltagerne på Metalskolens årligt tilbagevendende Metalferie kunnet blive klogere på, hvad der gemmer sig af liv og naturoplevelser på Metalskolens 42 ha store grund i Jørlunde, som rummer alt det bedste, det Nordsjællandske morænelandskab kan byde på af sø og vådområder, vildtvoksende skov, overdrev, blomsterenge m.m.

Vi har kigget på fugle, studeret krible-krable i den nærliggende Buresø, bygget fuglehuse og fanget insekter og ikke mindst hygget og nørdet med de mange nysgerrige deltagere.

Stor tak til Friluftsrådet for at give penge til indkøb af fiskenet, mikroskoper, lupper, kikkerter, bøger og en masse andet grej, der gjorde det muligt at komme helt tæt på naturen. 

Er du interesseret i en workshop, et foredrag eller uddannelsesforløb af Vild Med Vilje, så klik her og bliv klogere på hvad vi tilbyder

Metalskolen er partner i Vild Med Vilje – vil du også være partner? klik her