Nyt fra foreningen

Foreningen Vild Med Vilje (VMV) er i rivende udvikling. Der er fremgang både i forhold til at sikre flere arealer til vildere natur, og i forhold til at skabe opmærksomhed om vildere natur i byer, parker, vejkanter og haver.    

I foråret stod VMV for et debatarrangement med den engelske forsker og forfatter Dave Goulson, der har skrevet en række bøger om sit mangeårige arbejde med især humlebier. Goulson talte både om naturindsatser, involvering af borgere og virksomheder, samt om problemerne med tab af levesteder og brugen af sprøjtemidler, der indeholder neonicotioider. Der var omkring 40 deltagere, med bred repræsentation hvad angår alder, interesser og geografisk tilknytning.  

I foråret indgik VMV også et par nye aftaler om at promovere mere vild natur. Sorø Kommune har ind til videre udlagt næsten 10 hektarer til Vild Med Vilje indsatser, og Aalborg Universitets Campus har udlagt næsten 7,5 hektarer til vildere natur. Samarbejdet med Aalborg Universitet blev meget omtalt i medier over sommeren f.eks. med to artikler i Politiken Byrum og indslag på TV2 Nord 

Samtidig er der fuld gang i at skabe vildere natur på Middelfart Gymnasium, hvor en række lærere og elever har undersøgt området, og efter inspiration fra VMV, er en del af området nu omformet til at kunne rumme en rigere natur. Ved åbningen d. 21. september holdt både borgmesteren fra Middelfart, og gymnasiets rektor taler, og det nye initiativ var flot omtalt i Fyns Stiftstidende.  

VMV har også et spændende samarbejde med Ørsted A/S ved Fredericia/Skærbæk, hvor en omdannelse af en del af deres udearealer er udarbejdet af VMV, og som i disse uger er ved at blive praktiske udført. 

I oplysningsarbejdets tjeneste har Philip Hahn-Petersen og Rasmus Vincentz hver i sær turneret landet rundt med Vild Med Vilje foredrag om alt fra biodiversitet i byer, vilde haver og vilde vejkanter.  

VMV fik desuden en flot donation fra seje naturformidlere Vicky Knudsen og Bjørli Lehrmann i TV2’s naturprogram 123-natur. Det er vi meget taknemmelige for!  

Sideløbende med det, er det en fornøjelse at Facebook-gruppen VILD MED VILJE er så sprudlende, med mange gode indlæg og diskussioner om hvordan man gavner de vilde arter på egen matrikel. Der er nu næsten 2300 medlemmer, og vi oplever at det er lykkes med at blive et forum der både kan dele viden og inspirere mange.  

Selve foreningen ledes i det daglige af bestyrelsen, samt af Gabriella, der arbejder som praktikant for VMV med kontorplads i København. Der kunne dog godt bruges flere kræfter til at løfte de mange opgaver, og følge op på henvendelser, så hvis du har lyst til at give et nap med, enten på projekter eller i bestyrelsen, så tag kontakt!

Ha’ en en glædelig Jul, et godt nytår og en susende god vinter!
Vilde hilsner fra bestyrelsen

Skriv en kommentar