Vil du gøre noget godt for bierne, så start med at bruge lidt mere tid i hængekøjen

Vilde bier i Danmark mangler blomster

Presset på de vilde bier i Danmark skyldes især mangel på føderessourcer og redesteder. Dette er bl.a. et resultat af, at vi Danmark trænger til mere natur som blomsterrige overdrev, heder og skovlysninger, og at vi har et intensivt dyrket landbrug, der fylder omkring 60 % af Danmarks landareal.

Udvikling af bistyrken_graf

I ovenstående figur ses det, at der igennem en del måneder af året er underskud på blomster til bier, hvilket betyder at der et problem omkring føde, og konklusionen må i dette tilfælde være, at vi mangler blomster i Danmark.

Den gode nyhed er umiddelbart, at der et stort potentiale for at øge antallet af blomster i Danmark. Blomster kan vi få flere af mange steder; i landbruget, i naturområder, i vejkanter, i byer, i private haver, i erhvervsområder etc.

Haveejeren kan gøre en forskel

Som ejer af en have eller andet areal kan man gøre sin del for at hjælpe de vilde bier ved at øge blomstringen. Det tegner nemlig på, at byer fungerer som et vigtigt tilflugtssted for bier og andre insekter. Her vil der fokuseres på græsplænens potentiale. I Vild Med Vilje anbefales, at der på græsplæner laves høslæt én til to gange årligt, og at afklippet derefter fjernes. Herved gives en bred vifte af vilde og nøjsomme blomster bedre vilkår for at kunne trives, og derved også en lang række insekter, der er tilknyttet disse planter.

Denne forvaltning af haven vil dog kunne resultere i et lidt utæmmet udseende, som ikke falder i lige god jord alle steder. Der kan være mange årsager til, at en plæne ønskes i den kortere ende af spektret.

Hvad gør man hvis man ikke er parat til at blive Vild Med Vilje?

Dette betyder heldigvis ikke, at man ikke kan gøre noget for at hjælpe de pressede vilde bier. Det har vist sig, at jævnlig græsslåning og en øget blomstring kan gå hånd i hånd. Et amerikansk studie fra 2018 satte sig for at finde frem til om forskellige frekvenser af græsslåning gjorde en forskel for antallet og diversiteten af bier i græsplæner.

Da hyppig slåning (f.eks. ugentlig) generelt forhindrer planter i at blomstre, var tanken i studiet, at færre græsslåninger ville resultere i et øget antal af blomster i græsplænen, og derved øge antallet og diversiteten af bier. Jo flere blomster, desto flere bier.

For at finde ud af, hvornår bierne er på deres højdepunkt, blev der udvalgt 16 almindelige private forstadshaver i USA. Her slog forskerne græsset hver uge, hver anden uge og hver tredje uge i to somre. Det blev klippet i en højde af seks cm og afklippet blev liggende på græsplænen. Der blev ikke vandet eller anvendt sprøjtegifte.

Det viste sig, at græsplæner, der blev slået hver anden uge, havde mere end 30 % flere bier end de andre græsplæner. Dog havde græsplæner, der blev slået hver tredje uge, markant flere blomster i forhold til græsplæner slået hver uge eller hver anden uge.

Ifølge forskerne kunne en af grundene til det uventede resultat være kombinationen af mange blomster og mellemhøjt græs ved slåning hver anden uge. Dette betyder nemlig, at der er nemmere adgang til blomsterne for nogle af bierne i forhold til det noget højere græs ved slåning hver tredje uge.

Den dovne plæneklipper

Den gode nyhed er, at man som haveejer kan producere et bedre fødegrundlag til bierne ved at lave lidt mindre, hvis man er en af de 78 % af danskerne, som slår deres græsplæne en gang om ugen eller mere i havesæsonen.  En ’doven plæneklipper’-tilgang anbefales altså, hvis man insisterer på at have en klippet græsplæne, men samtidig vil passe denne, så der tages hensyn til bierne.

Dette betyder, at man hver anden søndag kan nyde en tur i hængekøjen og synet af blomstrende urter i stedet for at knokle rundt med græsslåmaskinen. Dette kunne samtidig være starten på et opgør med, at en græsplæne skal være ligeså tætklippet og livsløs som Centre Court i Wimbledon.

Vild Med Vilje og den dovne plæneklipper

Det skal dog huskes, at det er bedre for biodiversiteten og de vilde bier, at lave høslæt én til to gange årligt sammenlignet med jævnlig slåning som anbefalet i den dovne plæneklippertilgang. Studier har vist at uforstyrrede græslandsarealer (høslæt én til to gange årligt) indeholder en større diversitet af vilde biarter og samtidig også et større antal af disse i forhold til forstyrrede græsarealer (jævnlig græsslåning). Dette understøttes også af det omtalte amerikanske studie af græsslåningsstrategier, da resultaterne i dette studie var domineret af få generalistbier.

Græsplæner kan ikke levere det samme niveau af kvalitet og funktion som naturområder kan, men de kan indeholde blomster, som der er mangel på i dagens Danmark. Græsplæner med en hensigtsmæssig forvaltning (herunder den dovne plæneklippertilgang) kan derfor være et lille skridt i den rigtige retning.

Det amerikanske studie ”To mow or to mow less: Lawn mowing frequency affects bee abundance and diversity in suburban yards” blev udgivet i 2018 i det videnskabelig tidsskrifte Biological Conservation.

Billede: Susannah Lerman

1 kommentar til “Vil du gøre noget godt for bierne, så start med at bruge lidt mere tid i hængekøjen”

  1. Hallo det er jeg da interesseret i. Så lykkes der for dig tillykke. Jeg vil vildt gerne have vilde blomster har min egen have du kan kontakte mig på 31446398. En dag kommer jeg med min indiske tuk tuk til Jylland god weekend
    Prophet Sunila Rajaguru

Skriv en kommentar