Ideer fra Elverparkens brugere

Input fra interessentmøde om Elverparkens udvikling d. 18.11.2015

Herlev Kommune ønsker at skabe samspil, synlighed og støtte for frivillige aktiviteter i Elverparken. Det kan nemlig bidrage til at skabe en bedre park med mere liv til glæde for byens borgere. Derfor inviterede kommunen udvalgte repræsentanter for Elverparkens brugere til et møde d. 18. november 2015. Formålet var at give dem mulighed for få at få indflydelse på udviklingen af parken. 20 repræsentanter for Elverparkens brugere var mødt op, for blive informeret om parkens udvikling og for at dele deres ideer til aktiviteter, mødesteder og naturtiltag.

Som opvarmning til mødet gik alle deltagerne en tur rundt om Elverparken for at se og høre om det igangværende arbejde. Habitats stod for at facilitere mødet. Philip Hahn-Petersen fra Habitats gav desuden et inspirationsoplæg om rig og vild natur i byen. Slides fra oplægget kan ses her:  Elverparken_oplæg_PHP_18.11.15

Efter oplægget blev deltagerne opdelt i grupper efter temaer som kultur, natur, historie og læring. Grupperne blev sat til at udtænke idéer og aktiviteter inden for hver af emnerne. Håbet er nu, at deres idéer vil samle flere engagerede borgere til at realisere dem, samt inspirere flere til at gribe muligheden for at få indflydelse på Elverparkens udvikling.

Herlev Kommune vil prioritere de ideer højest, der er bakket op med frivilligt engagement, når det gælder tildeling af økonomiske midler til realisering af ideerne.
Hvis du har en ide til en aktivitet, et mødested eller et naturtiltag i Elverparken, så del den i Facebookgruppen Elverparken. Her kan du også diskutere de ideer der allerede er forslået.

Den 17. marts 2016 afholdes et åbent møde for alle brugere af Elverparken. Her vil der også blive mulighed for at dele ideer til og engagement i Elverparkens udvikling.

Deltagernes idéer til udvikling af Elverparken:

Natur og beplantning

 • Beplantning der suger vand (pil, birk (allergi), rødel ask)
 • Udformning af spang/platform i sø (fra stien og ud i søen)
 • Terrasse/platform fra stien med udsigt over søen – især til ældre med rollator
 • Bedre integration mellem park og skolegård a la Birkholm bag lægecentret
 • Motionsredskaber i det åbne land

IMG_2851

Kulturaktiviteter og mødested

Skabe traditioner ved midlertidige arrangementer

 • Hans Fest/bål
 • Cirkusfestival
 • Motion i Elverparken
 • Plads til Billedeskolebil og Kulturcampingvogn – husk strøm til lys, lyd, musik
 • Amfiteater udnyttes
 • Scene – husk strøm
 • Naturkunst/legeting
 • Hjemmeside med aktiviteter + historier + FacebookIMG_4118

Inventar/leg/læring/bevægelse

 • Vandforløb, niveaudelt (vandfald) ved søen i den sydlige del af parken
 • Udvide legeplads ud for skolen til både børn og voksne med borde/bænke
 • Naturmotionsbane rundt i parken – parkour, Tarzanbane
 • Hængebro
 • Brug af skråninger
 • Gangbroer i rørskoven
 • Klatretræer
 • QR-koder om fugle/planteliv
 • Bål hus
 • Borde/bænke rundt omkring
 • Shelters
 • FDF på Elverhøjen bør involveresIMG_8838

Bestyrelsesmedlemmer fra tilstødende KAB-boliger

 • Sti der går hele vejen rundt om søen (for ældre med rollator + unge)
 • Områder med kortklippet græs til solbadning og picnic
 • Lys ved parkeringsplads for at forhindre narkosalg mv.
 • Legeplads
  IMG_5203

Skriv en kommentar