Terrænarbejdet i Elverparken

Terrænnet i Elverparken er ændret radikalt i september og oktober 2015. Grundvandet i parken oversvømmede tidligere stier og scene til amfiteater. Som følge heraf er ca. 2000 kubikmeter jord flyttet rundt i parken, så sti og scene er hævet med ca. 1,25 m. i forhold til tidligere. Desuden er søen af grundvandet blevet mere end fordoblet i areal, da jorden til at hæve sti og amfiscene består af jord, der er flyttet fra bunden af parken.

Terrænarbejde udføres af anlægsgartnerfirmaet FJ Poulsen. Føreren af gravemaskinen er Bjarne, der har opgavereferencer fra intet mindre end slotsparker

Bjarne_potrætfoto

I starten var terrænarbejdet meget udfordret af vand både fra oven og fra neden.

Bjarne junglerer med jordbunker

En ny sti i Elverparkens sydlige del er hævet ca 1,25 m. i forhold til tidligere, så det fremover er muligt at gå tørskoet gennem parken. Vandet i søen er tættets på stien og 3-4 m ud er kun 0-20 cm dybt. Vandet i søen er dermed meget lavt, hvilket gør søen til et potentielt et godt levested for padder, hvis der altså ikke sættes fisk ud i søen. Fisk spiser nemlig både paddernes æg og haletudser. Vandstanden varierer både fra år til år og fra årstid til årstid. Søens størrelse vil derfor også variere.

2015-10-06 07.37.28

Tilbage til Vild Med Vilje Elverparken

Skriv en kommentar