Forårsklar til kamp mod næringsstofferne

Marts-Viol_WEB

Foråret er i fuld gang og det begynder også at sætte gang i livet på Vild Med Vilje arealet på Datalogisk Institut. Philip var forbi for at se på sagerne. Mest markant lige nu er de store flader med Marts-Violer, som blomstre på sidste vers på de skyggefulde pletter af arealet.

Der er desuden rigtig mange skud af Stor Nælde der spirer frem på de mere skyggefulde pletter, klar til at tage over efter violerne. Der er også store rosetter af Ager-Tidsel klar til at skyde til vejrs. Det ser ud til at både nælder og tidsler også vil dominere i år.

Stor-Nælde_WEB

Stor-Nælde trives ved masser af tilgængeligt fosfor og Ager-Tidsel trives med massere af tilgængeligt kvælstof, så vi ved altså at der er rigeligt af begge dele.Derfor er vi lidt kede af nældernes og tidslerne dominans, for det tyder derfor på, at mængden af næringsstoffer ikke er faldet så meget som vi havde håbet, selvom vi har lavet høslæt på arealet hele 7 gange siden 2011. Høslættene på arealet har ellers netop til formål at fjerne næringsstoffer og dermed mindske udbredelsen af de konkurrencestærke arter, så der bliver plads til flere forskellige plantearter.

Men det er en svær kamp. Årtiers græsslåning med slagleklipper har medført en ophobning af næringsstoffer i jorden. Der til kommer at arealet grænser op til den meget trafikerede vej Nørre Alle. Udstødningen fra de mange køretøjer fører luftbåren kvælstof til arealet. Så der skal slås rigtig meget med le for at opveje for det.

Kampen om næringsstofferne som udspiller sig på denne lille plet på kloden, afspejler ganske godt den store kamp i hele Danmark, for det er generelt et kæmpe problem for biodiversiteten, at der er overskud af næringsstoffer i den vilde natur. Det får ganske få planter til at trives på bekostning af alle andre. Landbruget der i mod klager gerne over at de ikke må gøde endnu mere på markerne, for at de kan producere flere svin og dyrke flere afgrøder.

Og hvad kan vi så gøre ved det? Der er stadig heftige videnskabelige diskussioner om hvorvidt engarealer kan udpines tilstrækkeligt alene med græssende dyr eller høslæt. Vi tror, at når nu der ikke sker en tilførelse af næringsstoffer fra vand der løber til, må det kunne lade sig gøre at udpine området. Der vil helt sikkert blive en tæt kamp mellem udstødning og enkelte bidrag fra fordrukne studerende versus vores ihærdige høslæt. Området har været i gang i fire år, og vi må nok vente endnu nogle sæsoner med at se om det faktisk kan lade sig gøre. Stay tuned som man siger.

Når vi nu siger så meget ondt om tidsler og brændenælder skylder vi faktisk også at sige at rigtig mange insekter er meget glade for netop disse planter. Smukke dagsommerfugle som Dagpåfugleøje, Nældens Takvinge, Nælde Sommerfugl, Admiral og Det Hvide C lægger alle æg på Nælderne. Et væld af vilde bier og andre insekter suger nektar på Ager-Tidsel. Så selvom nælder og tidsler ikke er gunstige for artsrigdommen af planter, kan de bestemt godt bidrage til artsrigdommen af insekter. Læs mere her: https://dansknatur.wordpress.com/2013/08/26/gor-i-naelderne-og-fa-sommerfugle-i-haven/

Vild Med Vilje arealet på Datalogisk Institut får fornemt selskab, for Københavns Universitet er nu gået i gang med at etablere naturrum med vilde danske plantearter. Med midler fra Nordea Fonden er projektet Vild Campus skudt i gang. Der vil i løbet af 2015 og 2016 blive etableret seks nye naturråder med vilde planter. Se mere på http://www.science.ku.dk/vildcampus/om/

Det er spændende, at Vild Med Vilje’s fokus på at øge den vilde biodiversitet gennem ændringer i driften, nu bliver suppleret med direkte udplantning og anlæggelse af naturområder. Vi er glade for at se at KU nu for alvor kommer i gang med at gøre campus-områderne mere vilde, og skaber opmærksomhed omkring potentialerne for bynaturen, til glæde for både planter, dyr og folk der bruger områderne.

Der er inviteret til plantedag d. 10. juni. Se mere på dette link. http://www.science.ku.dk/vildcampus/plantedag/

Ved samme lejlighed er du også velkommen til at kigge forbi Vild Med Vilje arealet, og se hvordan det går med nælderne, duerne og kampen om næringsstofferne. Giv gerne et en status på hvordan det går ved at dele et billede fra området med #vildmedvilje

Skriv en kommentar