Vild Med Viljes forslag til Naturnationalpark Hanstholm

Vild Med Viljes forslag til Naturnationalpark Hanstholm

Naturstyrelsen har udgivet et forslag til en mulig Naturnationalpark Hanstholm. Vild Med Vilje støtter ideen, men mener, at der er tunge faglige argumenter for at udvide hegnslinjen, så den også omfatter Hanstholm Vildtreservat og Kokkjær Vand. Læs foreningens argumenter her

Naturstyrelsens forslag til en mulig Naturnationalpark Hanstholm er på 5040 hektar og omfatter Hanstholm Vildtreservat, samt Tved og Vilsbøl Klitplantager. Det blandt de 21 områder, der er i spil til at være blandt de 10 næste naturnationalparker, som Regeringen og aftalepartierne bag natur- og biodiversitetspakken forventes at udpege inden jul 2021.

Naturstyrelsens oplæg er beskrevet i en såkaldt “two-pager”. Naturstyrelsen har på forhånd valgt, at tegne et forslag til en hegnslinje på 1000 hektar, som kun omfatter det sydøstligste hjørne af Hanstholm Vildtreservat, samt den sydlige del af Tved Klitplantage. Stort set hele det store klithede landskab, der gør området så unikt både hvad angår biodiversitet og naturtyper

Vild Med Vilje støtter forslaget om en Naturnationalpark Hanstholm, men mener det er helt afgørende, at der også kommer flere store planteædere i områdets mest værdifulde natur. Hegnslinjen bør derfor ændres markant, så den også omfatter Hanstholm Vildtreservat og Kokkjær Vand. Læs Vild Med Viljes faglige argumenter i denne PDF.

 
 

Forslag fra Naturstyrelsen til afgrænsning og hegning af en evt. Naturnationalpark Hanstholm.
Total: 5040 ha Hegnet areal: 1100 ha Hegnslinje: 19 km

Forslag fra Vild Med Vilje til afgrænsning og hegning af en evt. Naturnationalpark Hanstholm. Hegnslinjen følger Kystvejen mod vest.
Total: 5151 ha Hegnet areal: 4870 ha Hegnslinje: 36 km