KYSTNATUR I BYEN – NÅR DRØMME BLIVER TIL VIRKELIGHED

En blomstrende strandeng, duften af klitroser, flaksende sommerfugle og salt havluft fra Øresund. Sådan er drømmen for det gamle fabriksområde ved Tuborg-byggeriet i Hellerup, som Danica Ejendomme har udlagt til Vild Med Vilje-projekt. 

Vild Med Vilje-konceptet var dog ikke den bærende drivkraft ved projektets begyndelse. Tankegangen med bæredygtige byggerier med plads til naturen og et minimalt miljøaftryk var allerede en del af ejendomsinvestorens byggeprocesser. 

Ifølge Niels Fribo, udviklingsdirektør hos Danica Ejendommes, forpligter det at bygge og udlæggelse store områder i byerne: 

“I Danica Ejendomme arbejder vi ambitiøst med bæredygtighed gennem vores bæredygtige byggeprogrammer, hvor vi både forholder os til mursten og påvirkning. Bæredygtighed er blevet en integreret del og indtænkes fra begyndelse i byggeprocesserne. Ved at kigge på biodiversiteten i udviklingsområderne og inddrage de rette fagfolk er det vores ambition at bidrage positivt til bevaring og forstærkning af biodiversiteten.” 

Naturligt biologisk potentiale 

Et nøje forarbejde til projektet blev udført i tæt samarbejde mellem Danica Ejendomme og landskabsarkitekt Julie Kirkegaard. Vild Med Vilje-leverandøren Malmos har været entreprenør på projektet.  

Den oprindelige plan var at blande sand i jord fra området og derved sænke næringskoncentrationen. Men da Kim Auerbach fra Malmos så råjordens naturlige potentiale, blev planen hurtigt ændret.

“Arealerne ved Tuborg Strandpark er etableret på et gammelt fabriksområde med næringsfattig jord. At genbruge den oprindelige jord og dens kvaliteter bidrager bæredygtigt til projektets udformning og etablering, helt i overensstemmelse med vores vision for området” bekræfter Niels Fribo. 

Mens byggerierne stod på de første 2-3 år lå råjorden samlet i én stor bunke. For at undgå støvgener fra vind og blæst blev den sprøjtesået med strandeng-frøblanding, således at der blev skabt en grøn høj. Råjorden blev efterfølgende udlagt på hele arealet og eftersået med en specielt sammensat frøblanding tilpasset området og den omgivende natur. 

“Frøblanding bestod af nøje udvalgte sorter, baseret på prøvesåninger i området og jorden. Fra prøvesåningerne havde vi udvalgt 8 arter, som vi med sikkerhed vidste, kunne vokse i området. De 8 arter blev herefter blandet i den kystnære frøblanding inden udsåning på hele arealet” fortæller Kim Auerbach fra projektets entreprenør Malmos.

Et koncept alle kan forstå

Tuborg Strandeng adskiller sig fra øvrige byggeprojekter med mere end selve planlægningen. En markant udfordring er ifølge Niels Fribo at sælge visionen frem for den endelige plan til kunderne:

Der ligger en stor formidlingsopgave forbundet med etablering af strandengen. Folk spørger, hvornår landskabet skal gøres færdigt.

Danica Ejendomme var derfor ikke i tvivl, da de stødte på foreningens arbejde og Vild Med Vilje-konceptet; de skulle bestemt være Vild Med Vilje-partnere!

Vild Med Vilje-konceptet er på alle måder sammenligneligt og i overensstemmelse med vores vision og gør det lettere at kommunikere vores budskaber til den brede befolkning. Informationstavler med beskrivelse og henvisning til Vild Med Viljes arbejde fungerer også som kvalitetsstempel af vores projekt. Vi oplever en rigtig positiv respons med støtte og opbakning til idéerne.” bekræfter en glad Niels Fribo.

Drømmen om kystnatur 

Byggerierne på Tuborg Strandeng er tilpasset naturen og ikke omvendt. Ved at koncentrere byggefelterne med punkthuse frem for rækkehuse skabes større naturarealer, der både efterlader større råderum til naturen og giver beboerne frit udsyn til de vild naturområder. 

“Det er både en grænseoverskridende og spændende at følge processen. Almindeligvis planlægges byggerier ned til mindste detalje, men her har vi blot udviklet rammerne og lader naturen udvikle sig på sine egne præmisser.” betror Niels Fribo.

Danica Ejendomme ønsker, at den vilde strandeng kan skabe en stemning af kystnatur i byen:

Hvis beboerne oplever samme stemning som områderne langs Nordsjællands kyst, synes jeg vi er lykkedes. Hvis de oven i købet oplever summende insekter og flaksende sommerfugle, vil det være en fantastisk helhedsoplevelse af naturens mangfoldighed.” drømmer Niels Fribo.

Se billeder og planer for området nedenfor: