Giv naturen en biodiversitetslov

Vild Med Vilje og 16 andre organisationer ønsker en biodiversitetslov

Vild Med Vilje præsenterer i dag sammen med 16 andre grønne organisationer et klart budskab for politikerne: Biodiversitetskrisen er alvorlig, både på globalt og nationalt plan. Tabet af biologisk diversitet har nået historiske højder og blevet navngivet »den sjette massedød«. Vi har brug for en lov for at sikre konkret politisk handling i Danmark, som skal afsætte tilstrækkelig plads til naturen og sikre de naturlige dynamikker. I fællesskab med de andre grønne organisationer har Vild Med Vilje udarbejdet tre hovedkrav til en kommende biodiversitetslov:

  • I 2030 skal 30 % af arealet på land og 30 % af arealet på havet være beskyttet natur, heraf en tredjedel strengt beskyttet.

  • I 2050 skal biodiversiteten og naturen i Danmark være i god trivsel og gunstig tilstand.
  • Et uafhængigt biodiversitetsråd skal sikres i loven. Rådets opgaver skal være at formulere mål for naturen og løbende vurdere regeringens indsats og målopfyldelse.

Vild Med Vilje støtter op om en biodiversitetslov, da foreningen arbejder for mere og vildere natur både på stor skala og på lille skala eksempelvis i haver. Vild Med Viljes formand Philip Hahn-Petersen siger:

Vild Med Vilje arbejder for både at fremme en vild og mangfoldig natur gennem konkrete projekter og at rykke danskernes natursyn i en vildere retning, som øger accepten af vildere natur i Danmark på alle skalaer fra altankasse til vildmark”. Vild Med Vilje ønsker, at Biodiversitetsloven vil bidrage til yderligere at flytte danskernes forståelse for ’hvor vildt det kan blive’. 

Der skal handles
Når 17 organisationer i et bredt samarbejde bakker op om et fælles budskab, ønsker vi at sende et stærkt signal til politikerne om at der skal handles for at standse tabet af biodiversitet og et klart ønske om mere og vildere natur.

Hvis vi ikke formår at beskytte og udvide den natur, som vi har, vil meget gå tabt for evigt. Det er i det lys, at ønsket om en biodiversitetslov skal ses. Biodiversitetskrisen er (endnu) et levende billede på, at vores adfærd ikke er holdbar. Den største drivkraft bag tabet af biodiversitet er menneskers ressourceforbrug. Herunder er vores arealanvendelse én af flere drivkræfter. I ønskerne til Biodiversitetsloven er der fokus på at afsætte reel plads til naturen, men det bør gå hånd i hånd med en reel grøn og bæredygtig omstilling af det globale produktionssystem. 

Vild Med Vilje håber, at denne opfordring fra 17 grønne organisationer vil føre til konkret politisk handling for at få indført en biodiversitetslov i Danmark.