Kommentar: Fem kommende Naturnationalparker har fået IUCN udmærkelsen – Vild Med Vilje ønsker tillykke, og håber på endnu vildere natur

Vild Med Vilje støtter helhjertet op om etableringen af Naturnationalparker i Danmark, og mener de er et vigtigt skridt mod mere og vildere natur. 

Vild Med Vilje har ønsket, at Naturnationalparkerne skulle vurderes efter IUCNs kriterier. Derfor hilses Miljøninisteriets initiativ velkommen, og det er en glæder at Danmark inden længe kan bryste sig af tre Naturnationalparker i IUCN kategori II. 

Samtidig bemærker vi dog, at to af Naturnationalparkerne ‘kun’ falder i kategori V, og at eksperterne fra IUCN påpeger flere potentialer for forbedringer. Det håber vi, at der er politisk vilje til at følge op på. 

NATURLIG REPRODUKTION
Vild Med Vilje bider mærke i, at der IUCN eksperterne skriver i rapporten, at de store græssere, der skal leve i områderne, “ideelt set skal være reproducerende for at kunne komme i betragtning til en IUCN kategori II”. Vild Med Vilje anser også hestenes og kvægets mulighed for parring, yngelpleje og variation i flokkenes størrelse som afgørende. Det er bl.a. Vigtigt, at tætheden af planteæder er så tæt på den naturlige bæreevne som muligt. 

JURIDISK BESKYTTELSE
I rapporten fra IUCN, påpeges det, at udpegningen af naturnationalparkerne bygger på en statslig hensigt om en langsigtet beskyttelse. Vild Med Vilje ønsker, at Naturnationalparkerne, sikres gennem effektiv juridiske bindinger og ikke kun på politiske hensigter, som kan skifte efter et valg. 

Miljøministerens arbejde for mere og vildere natur, skal anderkendes, og hos Vild Med Vilje håber vi, at ministeren vil bruge vurderingen fra IUCN til at fokusere endnu mere på stor og vild natur, herunder at udlægge de 60.000 ha natur som der er angivet som mål, og ikke stoppe ved de 15 udpegede Naturnationalparker, der dækker et beskedent areal på 25.000 ha. 

Læs mere om UICN her

For yderligere kommentarer kontakt:
Formand Philip Hahn-Petersen på tlf: 61779175 eller
Direktør Christina Kaaber-Bühler på tlf: 31 79 80 81