Philip Hahn-Petersen udpeget til bestyrelsen for Naturnationalpark Hanstholm

Vi er begejstrede for at kunne meddele, at Vild Med Viljes formand Philip Hahn-Petersen har fået en plads i bestyrelsen for en af de 15 nye naturnationalparker. Etableringen af parkerne blev vedtaget i 2021, og processen med at føre beslutningen ud i livet har været langsommelig. Men nu er det glædeligt, at parkerne med udpegningen af bestyrelsen kommer et skridt nærmere en realisering. 

Philip er selv bosiddende i Hanstholm og vil blandt andet arbejde for at der udsættes flere forskellige arter af store planteædende dyr, at de får lov til at formere sig og at de får adgang til hele naturnationalparken, hvilket Vild Med Vilje allerede før vedtagelsen af parkerne har argumenteret for.

Selvom Vild Med Vilje ofte forbindes med bynatur og biodiversitet i mindre skala, er stor og sammenhængende natur et af vores centrale fokusområder. Vi har udviklet en vision for hvordan naturen i Gudenåen kan komme til at se ud, hvis man fjerner spærringen ved Tange og lader åen løbe frit. Vi har kæmpet for en biodiversitetslov sammen med andre grønne organisationer. Vi har længe understreget vigtigheden af at genudsætte af store planteædere i naturområder

Vild Med Vilje er i forvejen repræsenteret i bestyrelserne for Nationalpark Mols Bjerge og i Nationalpark Thy. Vi er glade for også at sidde med ved bordet, når den største af de nye Naturnationalparker skal etableres og udvikles.

Læs mere om bestyrelsernes rolle og mandat på Naturstyrelsens hjemmeside.