Opdatering fra nationalparkernes bestyrelse

Vild Med Vilje er repræsenteret i to af Danmarks fem nationalparkers bestyrelser. Louise Imer Nabe-Nielsen, leverandør og tidligere bestyrelsesmedlem i Vild Med Vilje, har siden 2021 siddet i bestyrelsen i Nationalpark Thy. Og Kristian Jørgensen, nuværende bestyrelsesmedlem i Vild Med Vilje, er nyligt tiltrådt som bestyrelsesmedlem i Nationalpark Mols Bjerge. 

Begge arbejder for at påvirke den enkelte nationalpark i en mere vild og naturpræget retning.

Louise Imer Nabe-Nielsen trådte i 2021 ind i bestyrelsesposten hos Nationalpark Thy, med motivation om at kunne gøre en reel forskel i arbejdet med naturen i nationalparken.

Som værktøj vil hun særlig fremhæve betydning af god kommunikation som en succes faktor til inkorporering af mere natur:

”Det har været erfaringen, at modstanden mod naturforbedrende tiltag ofte stammer fra frygten for, at det bliver på bekostning af friluftslivet eller andre lokale interesser. Jeg har oplevet, hvordan modstandere har vendt på en tallerken, når det går op for dem, at “det ene ikke udelukker det andet”.

Dertil vil hun også gerne fremhæve den store opbakning, hun fra start har mødt fra hele bestyrelsen.

“De har virkelig været lydhøre og positive over for de naturforbedrende forslag jeg har kunne præsenteret. Jeg vil også gerne nævne det gode samarbejde vi har med lokale interessenter, Naturstyrelsen og også Philip Hahn-Petersen, formand for Vild Med Vilje, der sidder i Nationalparkrådet. Det gør arbejdet lidt nemmere, når man kan snakke sammen.

Kristian Jørgensen er nytiltrådt bestyrelsesmedlem i nationalpark Mols Bjerge, og er klar på at gøre nationalparken lidt vildere. Med sin baggrund som miljøteknolog, sin store erfaring inden for lobbyisme og ngo arbejde samt passion inden for natur, håber han på at kunne sætte mere ”vild” natur på dagsordenen i nationalparken.  ”Med den rette forvaltning, kan Nationalparkerne rumme en masse potentiale for god natur”. ‘

Kristian fortæller:
 “Forhåbentlig kan vi være med til at styrke naturen i Nationalparken, gennem en vildere og mere dynamisk forvaltning, hvor vi kan lægge fokus på at samle arealer, også gøre mere brug af græssende dyr, der kan hjælpe med at skabe den dynamik der mangler i naturen. Derudover vil jeg gerne sætte fokus på at nationalparken får formidlet og samlet op på resultaterne af deres projekter, så man i fremtiden kan drage nytte af de erfaringer der “samles”.