Vild Med Viljes årsrapport 2023 offentliggjort

Vild Med Vilje har som et nyt initiativ udarbejdet en årsrapport, der samler op på vores partneres arbejde for mere biodiversitet.

Årsrapporten blev offentliggjort til Vild Med Viljes nytårskur fredag d. 26., og kan nu læses i sin fulde længde.

Rapporten er baseret på et spørgeskema som vi har sendt ud til alle de virksomheder, kommuner, boligselskaber og uddannelsesinstitutioner m.m. som er partnere i Vild Med Vilje.

Blandt hovedpunkterne i rapporten er:

  • Drift med fokus på at fremme biodiversiteten er hverken en spareøvelse eller en fordyrende måde at drifte på. 72% svarer, at Vild Med Vilje tiltag koster ca. det samme som ved traditionel drift.

  • 81% af partnerne mener ikke der gøres nok for at fremme biodiversiteten på politisk niveau.

  • Partnerne er først og fremmest blevet vilde med vilje fordi de ønsker gøre en forskel for – og ser værdien i – at have en større biodiversitet på egen matrikel.

  • 65% har oplevet, at flere er positive over for tiltagene for biodiversitet end inden de gik i gang.

  • Kun 32% bruger deres Vild Med Vilje-partnerskab som en del af deres kommunikationsindsats. Men mange ønsker at tallet var højere.