Odense Kommune inspirerer med video om Vild Med Vilje-projekter

Park og Vej i Odense kommune har i 2022 startet endnu et Vild Med Vilje-projekt op. Projektet skal samle og målrette afdelingens mangeårige fokus på biodiversitet, så det træder endnu tydeligere frem i den daglige drift af kommunens grønne arealer.

Spørger du mine medarbejdere, så vil de sige, at de i mange år har arbejdet med natur og biodiversitet, så for os er det ikke et nyt emne, men det er bestemt noget, vi gerne vil blive klogere på og gøre mere af.” siger Heine Risom, som til dagligt er funktionsleder for Park- og Vejdrift i Odense kommune.

Tidligere fik vi massive klager over, at græsset ikke blev klippet, men nu er det modsat. Vi modtager henvendelser fra borgere, når vi klipper græsset. Det er dejligt! Men der er også mange hensyn, der skal balanceres, særligt i vejdriften. Der er også meget fagviden, der skal formidles til borgerne eksempelvis omkring vejkanter, græs og trafiksikkerhed. Netop de mange forskellige hensyn bruger medarbejderne rigtig meget tid på.”  

For at tydeliggøre kommunikationen af de nye tiltag, har kommunen udviklet en video, hvor Allan Bach Laursen, kontorchef i Park og Vej, fortæller, hvordan afdelingens nye Vild Med Vilje-projekt skal hjælpe med at prioritere biodiversitetsindsatsen ud fra principperne bag Brandmandens lov. Rådgivningsvirksomheden Habitats, som også er Vild Med Vilje-leverandør, har hjulpet med at screene biodiversitetspotentialet på de bynære dele af Park og Vejs driftsarealer.

Ved hjælp af en detaljeret GIS screening hjælper vi Park og Vej med at målrettet, deres biodiversitetsindsat endnu mere” siger Vibe Jensen, rådgiver og projektleder i Habitats.

Det er vigtigt, at de ansvarlige fagmedarbejdere i Park og Vej får et godt overblik over, hvilke af deres mange arealer, der indeholder det højeste biodiversitetspotentiale, så de kan udvælge og prioritere deres indsats. Men det er også vigtigt, at vi sammen får diskuteres arealernes ’egnethed’ så der ikke opstår konflikter med brugshensyn hen ad vejen. Vi skal også have medarbejdernes erfaring fra driften bragt i spil, og derfor består projektet i høj grad af et samarbejde og fælles dialog. Gennem arbejdsmøder og besøg i felten finder frem til de bedst egnede arealer og de mest robuste løsninger. Her bruger vi særligt den indledende screening som redskab til at danne os et godt overblik og målrette vores fokus.” siger Vibe Jensen.

Den naturvenlige drift kræver, at vi bevæger os lidt væk fra den traditionelle tilgang, hvor driften er fastlagt i excel-ark, og at vi i stedet arbejder med mere naturorienterede målsætninger og dynamiske driftsindsatser. ” siger Vibe Jensen.

I videoen påpeger Allan Bach Laursen at der ligger et stort potentiale i at drifte de kommunale arealer naturvenligt. Park og Vej vedligeholder årligt ca. 1.750 hektar grønne arealer, 1.000 hektar plantebælter og skove, 100 legepladser, 22.000 vejtræer, 1.465 km. vejrabatter og meget andet. Det er den grønne infrastruktur i byen, som også kan være små åndehuller for naturen i en ellers tæt befæstet by. Men der er stor forskel på de forskellige grønne arealers potentiale og også et budgetmæssigt hensyn. “Derfor skal vi arbejde målrettet med de arealer, hvor vi har de bedste chancer for at skabe gode betingelser for at naturen kan trives.” påpeger Allan.  

Læs mere om Park og Vejs Vild Med Vilje- projekt her:
https://www.odense.dk/dkvild og www.vildmedvilje.dk/odense/

Se filmen fra Odense Kommune