FORMANDENS BERETNING VED FORENINGENS GENERALFORSAMLING 2022

Siden generalforsamlingen i april sidste år er der sket mange spændende ting i Vild Med Vilje på flere niveauer.

Vild Med Vilje har forsat sin rolle som den opbyggelige og konstruktive forening blandt de danske naturorganisationer. Vores formål er både at fremme en vild og mangfoldig natur gennem konkrete projekter og at rykke danskernes natursyn i en vildere retning, som øger accepten af vildere natur i Danmark på alle skalaer fra altankasse til vildmark.

Organisatorisk
På det organisatoriske niveau har Vild Med Vilje fortsat professionalisering af sekretariatet med Malou Fenger i spidsen. Vi har ansat Gitte Drøger til bogføring og medlemsservice. 

Sekretariatet bruger både meget tid på medlemsservice, kommunikation, fundraising, hjemmeside, administration og betjening af bestyrelsen.

På sidste generalforsamling blev bestyrelsen udvidet med Christina Kaaber Bühler, der er ansat som naturvejleder i Vordingborg Kommune. Hun har været en gave til bestyrelsens arbejde, hvor hun både repræsentere det kommunale perspektiv foreningen, har lang erfaring fra andre organisationer og besidder stor naturfaglig styrke. 

Medlemsudvikling
Siden sidste generalforsamling er der kommet ca 24 nye medlemmer i foreningen, hvoraf halvdelen er leverandører.

Foreningens  fødselsdag 
I november 2021 afholdte vi Foreningen Vild Med Viljes 5-års fødselsdag i Kolding. Dagen blev fejret med networking og spændende faglige oplæg og diskussioner. Det var fedt at kunne mødes fysisk efter at corona havde forhindret det så længe.

Skilte og webshop
Vi har fået en ny og større skilteleverandør i form af Trykkeriloftet. De har skaffet mere genbrugstræ til produktion af flotte VMV skilte til både partnere og private haveejere, samt andre mindre skilte og accessories til webshoppen.

Fundraising
Vi har gjort det muligt for private donorer at støtte Vild Med Vilje med faste månedlige beløb, og vi har iværksat en fundraisingkampagne på SoMe for at motivere private donorer. 

Vi arbejder også løbende på fondsansøgninger i samarbejde med andre organisationer.

Vidensdeling
Vores webmaster Magnus Bundgaard Nielsen har samlet vidensmateriale, så det er blevet mere overskueligt at finde vidensressourcer.

I samarbejde med Vilje Med Viljes partnere og leverandører har bestyrelsen og sekretariatet taget initiativ til online ERFA-møder for at øge vidensdelingen og erfaringsudveksling mellem foreningens medlemmer. 

Vi startede sidste år med et ERFA-møde om praktiske anbefalinger til slåning og Høslæt med Frederik Møller fra plejegruppen i Allindelille Fredskov og DDNF. I år har vi indtil videre gennemført ERFA-møder med Lolland Kommune om deres Vild Med Vilje-tiltag i Vej og Park-afdelingen, Krat&Ko har bidraget med deres erfaringer om veteranisering af og etablering af levesteder i træer, og senest har Natur360 bidraget med erfaringer om kontrolleret afbrænding som naturpleje.

Nationalt naturpolitisk arbejde
Sammen med Naturbeskyttelse.dk har vi forsat den venlige opfordring til miljøminister Lea Wermelin en genopretning af en Vild Gudenå ved at fjerne dæmningen ved Tangeværket, men desværre uden resultat. Den politiske proces er gået i stå og beslutningen om Gudenåens fremtid udskudt igen. Vi har brug for officiel opbakning fra flere af de store grønne foreninger, hvis det politiske pres skal virke. Danmarks Sportsfisker Forbund, Dansk Botanisk Forening og Verdens Skove har støttet op om Vild Gudenå kampagnen.

Naturnationalparker har været intenst debatteret i 2021. Vild Med Vilje har forsøgt at bidrage konstruktivt og sagligt til den heftige offentlige debat og støttet op om planerne om 15 naturnationalparker i Danmark. Konkret har vi indsendt faglige anbefalinger til politikerne om, hvilke arealer de bør udpege, samt lavet et alternativt oplæg til en Naturnationalpark Hanstholm. 

I Nationalpark Thys bestyrelse arbejder Vild Med Viljes bestyrelsesmedlem Louise Imer Nabe-Nielsen fortsat for vildere natur, og det samme gør jeg  i Natinalparkrådet. Vi arbejder især med den nye Nationalparkplan og med konkrete anbefalinger til beskyttelse og forvaltning af naturen i Nationalpark Thy.

Vild Med Vilje-bevægelsen på Facebook
Siden sidste generalforsamling er VILD MED VILJE- gruppen vokset fra ca. 19.000 til 24.000 medlemmer. Debatten har været god takket være vores dygtige frivillige ordstyrere. Vi har også lavet en specifik gruppe for STOR NATUR MED STORE DYR.

Udpegninger
Socialdemokratiet tildelte Vild Med Vilje Svend Auken prisen i 2021 ved partiets kongres i Aalborg i 2021. Her fik vi mulighed for at holde en kort tale til de delegerede med budskabet om, at vild natur kræver mod.

Som formand for Vild Med Vilje er jeg blevet udpeget som jurymedlem i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune. 

Vild Med Viljes næstforkvinde, Rikke Milbak, er som repræsentant for Vild Med Vilje blevet udpeget til at sidde i bestyrelsen for Nationalpark Molsbjerge. Det bliver et spændende, men måske også krævende arbejde for Rikke.

2022
Det var omtrent, hvad der  er sket i foreningen siden april 2021. Nu ser vi frem mod endnu et spændende og vildt år i foreningens virke.

De forslag til vedtægtsændringer, som bestyrelsen er kommet med til Generalforsamling 2022 i dag, handler i sin essens om at få vedtægterne til at stemme overens med, hvordan foreningen allerede fungerer i dag. 

De forslag til kontingentændringer, vi kommer med, handler om at sikre en mere stabil økonomi i foreningen, der kan sikre lønninger til sekretariatet og gøre foreningen mindre afhængige af konstant tilstrømning af nye medlemmer, så vi i endnu højere grad kan koncentrere os om servicering af eksisterende medlemmer.