Lone Loklindts have er Vild Med Vilje

Lone Loklindt er bedst kendt som formand for Folketingets Miljøudvalg og miljøordfører for de Radikale. Hvad færre ved er, at hun også er Vild Med Vilje, eller rettere sagt, det er hendes have. Lone er nemlig heldig at eje en have, selvom hun bor midt i byen på Frederiksberg. Tre forskellige steder i haven har Lone erklæret Vild Med Vilje, for at give plads til mangfoldigheden af dyr og planter i byen.

LonesHave_05
Tykbladet Kæmpestenbræk

Det ene areal er et hjørne af haven, der ligger under et stort gammelt birketræ. Dette skyggefulde sted gør det svært at holde en tæt grønsvær, men mange andre blomstrende planter trives fint her og det får de også lov til. Her er vokser f.eks. Hvid Anemone, Løgkarse og Agertidsel side om side med haveplanter som Kærmindesøster, Almindelige Klokkeskilla og Tykbladet Kæmpestenbræk. Selvom Løgkarse er en ganske udbredt plante, så er det godt at have en god bestand af den i haven. Det er nemlig værtsplanten for den smukke sommerfugl Aurora. Måske kan Lones have bidrage lidt til bestanden af Aurora på Frederiksberg.

LonesHave_02
I baghaven er et areal under et stort birketræ gjort Vild Med Vilje

Det andet Vild Med Vilje areal er en krog af haven, hvor der er udlagt en bunke af store træblokke fra et træ, der en gang blev fældet i forhaven. Bunken af dødt ved får lov til at ligge og forgå. Det døde ved fungerer som levested for nedbrydende svampe og insekter. Hegnet ind mod naboen er her helt dækket af Vedbend. Kombinationen af Vedbend og bunken af træ giver også et godt skjulested for havens småfugle, f.eks. gærdesmutten.

LonesHave_03
Et andet hjørne i baghaven er der lagt en bunke dødt ved som er overgroet af Vedbend

Det tredje Vild Med Vilje areal er selve forhaven. 20 m2 med vildtvoksende græs og urter. Sidste år stod der et flot blomsterflor her, men blomsterne udebliver lidt i år til sammenligning. Hvorfor de ikke er der i år og hvad Lone gør ved det, kan du læse om i næste historie om den vilde have på Fredriksberg.

LonesHave_04
Forhaven har været Vild Med Vilje i et år og der er desuden plantet et æbletræ

Udover de vilde arealer har Lone Loklindt dog også en klassik trimmet plæne i baghaven. Hendes børn er mener der også skal være et sted spille fodbold. Og der kan heldigvis både være plads til det vilde og det trimmede. Kontrasten mellem den tætklippede græsplæne og de vilde arealer er med til at understrege, at de vilde arealer ikke bare er glemt, men bevidst holdt vilde med vilje.

LonesHave_16
Den trimmede græsplæne er der nu også plads. Et krav fra fodboldspillende børn.

Lone Loklindt mener det er vigtigt at give plads til en mangfoldig natur, også i byen. “Biodiversiteten i Danmark er i tilbagegang. Vores byer og haver har potentiale for at rumme et meget mere varieret plante og dyreliv end de gør i dag. Det er måske ikke de truede arter vi redder ved at gøre vores have Vild Med Vilje, men det skaber trods alt mere plads til naturens udfoldelse. Jeg tror dog den vigtigste grund til at give plads til mere vild natur i byen er, at det øger vores naturforståelse og naturglæde, når vi får vilde planter og dyr helt tæt på. Hvis flere mennesker i byen opnår en større bevidsthed om de skatte vi er ved at miste i vores natur, og samtidig oplever, at de har mulighed for at gøre en helt konkret forskel for naturen, der hvor de bor, så tror jeg også flere vil begynde at prioritere biodiversitet politisk” siger Lone Loklindt.

Hun håber at hun med sin Vild Med Vilje have kan inspirere andre til også at springe ud som Vild Med Vilje. Hun håber også at kommuner begynder at give plads til flere vilde områder på kommunale arealer.

Vi siger tak til Lone Loklindt for at gå foran og gøre en lille del af det velfriserede Frederiksberg lidt vildere.

Læs også “Lone Loklindt sår frø for sommerfugle

LonesHave_06
Klokkeskilla

Skriv en kommentar