Første podedag med vilde planter

Den 5/5 2015 startede Job i Natur, under vejledning af biolog Rasmus Ejrnæs, med at hente tørv med vilde græslandsplanter til parken i Lystrup fra Balle grusgrav.

I gamle grusgrave findes der ofte et rigt plante og dyreliv. Når den næringsrige muldjord fjernes, i forbindelse med opgravningen af grus, blotlægges den næringsfattige mineraljord. Det giver plads til de planter og insekter der forsvinder mange andre steder i landskabet. Balle Grusgrav rummer sådanne steder, og derfor er det et oplagt sted at hente lidt tørv med vilde græslandsplanter, som jorden i Lystrup kan podes med. Her vil planterne forhåbenligt få fat og tiltrække spændende insekter.

Tørven blev gravet op manuelt og lagt i sorte sække for at holde på fugtigheden. Derefter blev jorden på volden ved dalstrøget podet med de første planter fra grusgraven. Terrænet og vejret var for vådt til at vi kunne pode med tørv på de store arealer rundt om søen. Derfor venter vi med at fortsætte til der har være tørvejr i en periode, så jorden bliver mindre mudret og bedre at plante og så i. Udover podning med tørv, vil der også blive sået frø af forskellige urter, der gavner insekterne i parken.

Nedenfor kan du se film fra dagen.

2 kommentarer til “Første podedag med vilde planter”

  1. Hej,
    Jeg er da interesseret i at vide om dette lykkes? Mig bekendt er der ikke meget erfaring med podning af tørv på tørrer lokaliteter som græsland. Men der er erfaringer med metoden i højmoser. Så lykkes forsøget med at bruge podning som assisteret naturspredning?

Der er lukket for kommentarer.