Frosten udnyttes til ny sti i Elverparken

I den sydlige del af Elverparken er terrænet ændret meget i efteråret 2015, og en del af den jord, som der er flyttet rundt med, er fortsat løst lejret og uden nogen form for bevoksning.
Af samme grund kan det være svært at etablere ny sti gennem det nye terræn, uden at risikere jordskred, med mindre at jorden er stivfrossen.
Heldigvis har der været en række dage i januar med frost, og der er udsigt til flere, så når vejret er til det, udlægges bundsikringsgrus og stigrus til de nye stier gennem parken.

foto af Elverparken med bar jord og løst lejret jord, 27.12.15Foto af Elverparken 27.12.15. Jorden er løst lejret og nyligt anlagt, og der kan derfor ikke anlægges sti uden risiko for jordskred

 

foto af indledende arbejde til ny sti_5.1.2016

foto af indledende arbejde til ny sti2. 5.1.20162 fotos af indledende arbejde med ny sti i Elverparken fra 5.1.2016 i periode med barfrost, dvs. frost og ingen sne af betydning – ideelt vejr til at udlægge grus i Elverparken.

Kort, nye stier i ElverparkenKort af de nye stier og igangværende arbejde med udlægning af grus

Skriv en kommentar