Endelig lidt vildskab

 

Den 1. juni ved Green Lighthouse:

Vi begynder endelig at se lidt vildskab på området ved Green Lighthouse.

Græsset står efterhånden i en 20-30 cm højde, men det lader desværre til, at artsdiversiteten er ret lav, men det bliver nu alligevel spændende at se hvad vi finder d. 12. juni når første artsliste skal laves for arealet. Jorden virker meget kompakt på arealet. Måske er det årsagen til, at græsset her vokser så meget langsommere end det gør ved Datalogisk Institut.

Lidt andet end græs har dog indfundet sig på arealet. Her er en jeg glæder mig til at få sat navn på den 12. juni.

 

Skriv en kommentar