Vild Med Vilje vinder Svend Auken-prisen

Foreningen Vild Med Vilje har søndag d. 19/9 2021 modtaget Svend Auken-prisen på Socialdemokratiets kongres i Aalborg. Prisen gives til en organisation der har gjort noget ekstraordinært for miljøet, naturen eller klimaet.
 
Læs formand Philip Hahn-Petersens takketale til
kongressen her:
 
VILD NATUR KRÆVER MOD
Kære socialdemokrater. Tak for prisen. Det er en stor ære for os i Vild Med Vilje at modtage en pris i Svend Aukens navn. Jeg husker Svend Auken som en miljøminister, der med vedholdenhed og mod opnåede store bedrifter for miljø og natur. Bedrifter der får vores små vild med vilje projekter til at ligne om sandkorn i Råbjerg mile.
 
Men selvom de enkelte Vild Med Vilje områder kan synes ubetydelige overfor den enorme udfordring som biodiversitetskrisen er, så flytter de alligevel noget. For tusindvis af danskere har taget de vilde ideer til sig i deres haver. Og over 100 Vild Med Vilje partner-organisationer lægger idag matrikel til bedre levesteder for vores vilde arter. Bag hvert enkelt Vild Med Vilje areal står modige mennesker, der har turde at gå mod normen om trimmet græs i parcelhuskvarteret, i erhvervsområdet og i kommunen.
 
De har gjort det fordi de gerne vil gøre en forskel for naturen, der hvor de havde magten til det. De har gjort det, fordi de glæder sig over at kunne opleve naturen vende tilbage, og over at opleve de overraskende sammenhænge i naturen helt tæt på. Denne pris er til jer. I er med til at inspirere andre. I er med til ændre den kultur der styrer vores natur.
 
Hvorfor gør vi det her? Fordi, hvis du først har oplevet at sommerfuglen almindelig blåfugl har slået sig ned i din have, fordi du har gjort den vild med vilje og givet plads til planten kællingetand. Så er der også god chance for, at du vil forstå og begejstres over udsigten til stor vild natur med store planteædere tilgavn planten Djævelsbid og dens sjældne sommerfugl Hedepletvinge, der lever i Tranum eller Klokkeensian og Ensianblåfugl, der lever i Thy.
Det kan være svært at forklare sammenhænge i naturen, så folk rigtigt får dem under huden, men når de først har oplevet dem helt tæt på, så kan de ikke slippe det igen. Når jeg går rundt i naturen ser jeg ikke blot smukke landskaber. Jeg ser detaljerne. Jeg ser arter og levesteder der er ved at forsvinde enten under vissent græs,fordi de store dyr mangler eller fordi afgræsningen foregår på landbrugsmæssige vilkår og ikke efterlader en plante i blomst.
 
Og der er der driver os. Der er både sorgen over alt det liv vi har mistet og alt det vi er ved at miste, hvis vi ikke handler. Men det er også forventningens glæde over al den livsudfoldelse vi som samfund så let kan skabe plads tiligen, hvis vi vil. Det er en følelse af at være både magtesløs idet store billede, men handlekraftig, hvis vi står sammen.
 
Jeg vil gerne rose socialdemokratriet for sammen med støttepartierne at have vedtaget en biodiversitetspakke med 15 naturnationalparker og en målsætning om 75.000 hektar urørt skov. Det bliver områder hvor naturen får førsteprioritet. Hvor den naturlige dynamik genoprettes. Hvor vi kan opleve flokke af vildheste og bisoner skabe blomstrende skovenge og dynamiske klitheder. Hvor vi kan opleve sjældne arter få livskraftige bestande igen. Det bliver fantastisk.
 

Ros til Lea Wermelin for at stå i spidsen for arbejdet. Ros til Mette Frederiksen for at tale for stor natur med store dyr. Det er i sig selv historisk vi har en statsminister, der forstår vigtigheden i at have vild natur for naturens egen skyld.

Men skal Naturnationalparkerne blive den succes som de har potentiale til, så kræver det at vi står sammen. At I som socialdemokrater står sammen. Debatten om naturen er blevet rå og brutal. Den er fyldt med misinformation, og der mangler folkelig forståelse for, hvorfor de store planteædere er så vigtig en del af vores økosystemer. Jeg vil gerne appellere til, at jer der møder lokalmodstand eller selv er modstandere, sætter jer ind i substansen bag naturnationalparkerne, så I forstår den faglige baggrund, så I forstår hvor meget gavn de kan gøre for naturen og hvor gode liv de store dyr kommer til at leve der. Det kræver forståelse, mod og vedholdenhed. Det kræver dialog og sammenhold.

Svend Aukens flotteste bedrift som miljøminister er i mine øjne genslyngningen af Skjern Å. Danmarks største naturgenopretningsprojekt. Planerne blev mødt af massiv lokal modstand, men Svend var vedholdende og modig. I dag kan vi glæde os over livet, der er vendt tilbage til Skjernå og Ringkøbing Fjord i rigmål. Den lokale modstand er forstummet og i dag er det en stor succes både lokalt og nationalt. Tak til Svend, fordi han stod fast.
 
Det næste store naturgenopretningsprojekt er Gudenåens frie løb ved Tange. Her er potentialet for at genskabe en enestående vild ådal med Gudenåens stejleste fald. Her vil igen blive plads til en helt unik biodiversitet for Danmark. Tiden er løbet fra dæmningen. Det er tid til at sætte Danmarks største vandløb fri,men det vil kræve mod og vedholdenhed på linje med Svend Aukens for at gennemfører det.
 
Jeg håber I vil stå sammen om den vilde natur i socialdemokratiet. I skal vide vi er mange der værdsætter det I allerede har sat i gang og vi glæder os virkelig meget til at se det blive tilvirkelighed.
 
Lad Danmarks natur blive vild med vilje. Tusind tak for prisen og tusind tak for ordet.