Vild Havedag i Kong Hans Have

Vild Havedag i Kong Hans Have
En solbeskinnet eftermiddag i det tidlige efterår samledes lokale borgere i Gladsaxe Kommune til “Vild Havedag” i Kong Hans Have. Eftermiddagen igennem kunne der høres en summende aktivitet fra både insekter, børn og voksne høres i hele haven.

Dagen havde fokus på alle dele af vild naturpleje – kendskab til naturens beboere, fødekilder, levevis, drift og vild skønhed. Her instruerede “Oldermanden” bl.a. i leslåning og gav alle mulighed for at prøve kræfter med den nye driftsform, og Tanja Ærtebjerg viste, hvordan man binder smukke vilde blomsterbuketter.

Ved tre borde var der fokus på hhv. hjemmehørende vegetation, lokale insekter og faglig rådgivning.

Ved frøbordet kunne deltagerne hente frø fra vilde hjemmehørende arter til såning eller selv indsamle frø fra blomster i haven. En kommunal medarbejder viste, hvordan frøindsamling kan gøres helt uden at skade den blomstrende vegetation. Deltagerne fik bl.a. indsamlet frø fra kællingetand, cikorie og røllike.

Ved insektstanden kom man helt tæt på havens insekter, deres skønhed og essentielle betydning for naturen. På skarpe nærbilleder opdagede flere deltagere de smukke variationer, farver og former hos hver enkelt art. Herefter var der mulighed for guidede ture eller insektjagt med billedgenkendelse af havens beboere.

Ved en tredje stand stod haveeksperter fra Gladsaxe Kommune parate med viden og råd. Her kunne private haveejere få afklaret tvivlsspørgsmål og faglig vejledning til deres vilde projekter i haven eller boligforeningen. 

Under hele arrangementet kunne de yngste tippe en 13’er. Med skattekort i hånden gik de på jagt efter planter, insekter, strukturer, dødt træ og andet vildt i haven. Hver halve time kunne en heldig vinder tage en smuk mejsekasse eller et sommerfuglehotel med hjem. 

Men ingen gik tomhændet hjem. Alle skattejagtens deltagere blev fint belønnet for deres indsats med lækre økonomiske muffins fra Magnes Madhus.

Som Vild Med Vilje-partner yder Gladsaxe Kommune en særlig indsats med oplysning og inspiration til borgerne om den vilde natur.

Formidling og videndeling spiller en essentiel rolle, når arealer skal udlægges til vild natur. “Vild Havedag” i Gladsaxe Kommune er et af mange eksempler på, hvordan kommuner kan klæde deres borgere fagligt på til indsatser for den vilde natur. 

Intet er for stort eller småt, og selv mange små arealer kan samlet have stor effekt og positiv indflydelse på biodiversiteten. 

Se billeder fra arrangementet nedenfor: