Vild Gudenå

Pressemeddelelse – 4. marts 2021

Det kan blive en folkegave til naturen og generationer af danskere, at slippe Gudenåen fri og lade det enestående landskab, der i dag befinder sig på bunden af Tange Sø, udfolde sig igen. 

Midt i debatten om Tange Sø og Gudenåens fremtid viser Philip Hahn-Petersen og Peder Størup fra henholdsvis Foreningen Vild Med Vilje og Naturbeskyttelse.dk, hvad det er for et landskab, Danmark kan få ved igen at lade Gudenåen strømme frit. Oplev forvandlingen på VILDGUDENÅ.DK

Visualiseringen bygger på viden om vild natur og erfaring med naturlige processer. Visionen er udsprunget af et ønske om at vise den naturskat, der ligger på bunden af Tange Sø. I ønsket om at vise, hvor unikt og rigt et naturområde Danmark kan få, har Philip og Peder selv betalt for udarbejdelsen af visualiseringen med midler fra foredrag og naturformidling. 

“Vi forstår, hvorfor mange er bekymrede over at miste den sø, som de holder af. Vi vil gerne vise, hvad man kan få i stedet for, så valget ikke står mellem noget velkendt og noget ukendt. Lige på dette sted er der muligheder for at genskabe et fantastisk ådalslandskab og en enestående natur,” siger Philip Hahn-Petersen 

Gudenåens stejleste strækning er netop, hvor den kunstige Tange Sø har ligget de seneste 100 år. Gudenåen, som er Danmarks længste vandløb og ofte betegnes som Danmarks eneste flod, vil flere steder kunne danne naturlige strømfald af brusende vand. Der findes ikke andre steder i Danmark, hvor noget lignende kan opstå. Derfor kan der gives plads til en unik biodiversitet. 

Visualiseringen viser et varieret landskab med blomstrende våde og tørre åbne områder, krat, spredte træer og skov. Her er levesteder til masser af arter – insekter, fugle og små og større dyr – og samtidig vil der opstå nye muligheder for at opleve naturen helt tæt på, hvad enten man sejler i kano, fisker eller er på udflugt alene eller med familien. 

“Det landskab, vi viser på visualiseringen, ligger måske 20-30 år ude i tiden, men allerede inden for de første år vil der ske store forandringer, når naturen indtager det tabte land, og nye planter, fugle og dyr begynder at indfinde sig. På nogle måder vil det være som at se isen trække sig tilbage efter en istid. Det er enestående store naturoplevelser, som danskerne får mulighed for at opleve udspille sig og komme tæt på,” siger Peder Størup. 

Både Peder Størup og Philip Hahn-Petersen har erfaring med, hvad der sker, når naturen får bedre plads. Philip Hahn-Petersen arbejder gennem Foreningen Vild Med Vilje blandt andet med at gøre parker, byer og grønne anlæg mere naturlige, og Peder Størup har på egen jord ved Skellerup nær Gudenåen forvandlet 27 hektar intensivt drevet landbrug til et varieret naturområde med tusindvis af blomstrende orkideer og et væld af de sommerfugle og andre insekter, der i dag er truet af udryddelse i Danmark.

“At slippe Gudenåen fri vil være en gave. Ikke bare til generationer af danskere, men til den natur, vi som nation har forpligtet os til at passe på,” siger Philip Hahn-Petersen og Peder Størup. 

De har nu sendt visualiseringen sammen med et åbent brev til miljøminister Lea Wermelin (S)., Ligesom hendes forgænger Svend Auken i sin tid så mulighederne i at genslynge Skjern Å, håber Philip og Peder, at Lea Wermelin vil gribe muligheden for at genoprette en vild Gudenå og et unikt naturområde for hele Danmark. 

Visualiseringen kan ses på hjemmesiden vildgudenå.dk, hvor man også kan læse mere om visionen og dele det åbne brev til Miljøministeren.