Tre naturperler anbefalet af direktøren

Sommeren står for døren, og det er en oplagt mulighed for komme ud og opleve naturen. Vejret er godt, alting er sprunget ud og insekterne sværmer rundt på jagt efter en mage. 

Her kommer Christina Kaaber-Bühler, direktør i Vild Med Viljes anbefalinger til naturoplevelser som du måske ikke kendte i forvejen.

Hammer Bakker

“Hammer Bakker besøgte jeg på vej til Naturmødet i Hirtshals. Området er et ca. 720 ha stort naturområde ejet af Den Danske Naturfond, Aalborg Kommune og Dansk Botanisk Forening. Det er et spændende naturområde, med mange sjældne arter i et smukt kuperet og varieret landskab. Men det der er rigtig spændende, når man interesserer sig for naturforvaltning, er, at området i de seneste år er  forvaltet med naturen for øje. Store dele af den mørke nåleplantagen er fældet og det øverste jordlag er skrabet af. Det bliver så spændende at følge udviklingen. Ps. det var lidt skuffende at jeg ikke fik mødt nogle af de dyr der går og græsser i området.”
 

Knudshoved Odde

“Knudshoved Odde er en landtange, der strækker sig langt ud i smålandsfarvandet. Den yderste del af odden har i mange år været et kendt og velbesøgt naturområde, men gennem de seneste år har Rosenfeldt Gods, der ejer arealet, i samarbejde med bl.a. Vordingborg Kommune har udviklet ca 200 ha gammel landbrugsland til natur. I mit tidligere job havde jeg fornøjelsen af at følge udviklingen, men da det er et naturområde af en så ekstraordinær karakter, kører jeg stadig gerne den lange tur for at besøge området. Noget af det, der fascinerer mig, er, at følge hvordan vandet vender tilbage til landskabet. Der er lukket to pumpestationer, fjernet dræn og brønde, hvilket tilsammen med lidt gravearbejde har sikret et landskab med omkring 30 nye søer og vådområder. Det får mig til at tænke på hvordan hele vores drænede land så ud, før vi mennesker fjernede vandet. Og så er der bare ekstremt mange fede padder, blomster og fuglearter.”
 

Allindelille Fredskov

“Jeg har i mange år lavet frivilligt arbejde i Allindelille Fredskov. Skoven, der er ejet af Danmarks Naturfond, er en lille naturperle med en meget spændende botanik. Det specielle ved området er at det ligger på en kæmpe plade af kridt, der gør jordbunden unik, og giver særlige levevilkår for blomsterarter. Allindelille Fredskov huser således en række sjældne arter, herunder rød skovlilje, blåtoppet kohvede, flueblomst og nikkende flitteraks. Skoven adskiller sig fra mange andre skove, ved at være ret lysåben, altså have store partier med åbne skovlysninger, genskabt ved hjælp af høslæt og græssende kvæg.

Desuden huser Allindelille Fredskov den sjældne og smukke bille, grøn pragttorbist, der er knyttet til gamle løvtræer på solrige steder. Billens larver lever og udvikler sig i overgangene mellem levende og dødt ved. Derfor er et ældre, levende træ med skadede og døde grene et godt levested for grøn pragttorbist.

Allindelille Fredskov er klart et besøg værd, da man her kan se en skov der ikke er præget af skovdrift og hvor naturens frie processer får nogenlunde plads til at udfolde sig. Og så er der bare helt utroligt smukt med blomsterenge, gamle bøgetræer, klukkende bække og stille skovsøer.”

Se mere: https://www.dknf.dk/oplev-fondens-naturomrader/allindelille-fredskov/