Rodvælter i parken

I det grønne område ved Hovmarken står der to syge hestekastanje træer som skal nedlægges af sikkerhedsmæssige grunde.  De er syge med bakteriekræft. (Hvis du vil læse noget om sygdommen så kig her)

Traditionelt vil man fælde sådanne træer og rodfræse roden, dvs. fræse rodstumpen et stykke ned under jordoverfladen, så der kan lægges jord over og sås græs, og så der intet spor tilbage af et træ.

Til gengæld kan man gøre noget helt andet ved i stedet at rodvælte træet, så træet bliver liggende og rodkagen står lodret op, ligesom i skovene efter storm. Man kan også styne træet (altså beskære træet meget hårdt), så træet ikke længere er farligt. Måske vil det skyde igen, måske gå ud. Men på den måde går processen langsommere og der kan udvikles levesteder i stamme og grene.

Fordelen ved et rodvæltet træ fra et biologisk perspektiv er at det skaber en øget økologisk variation i form af blottet jord, lille temporær vandfyldt lavning, stor heterogen flade med tør og varm jord (rodkagen) til insekter som bygger rede sådanne steder og ikke mindst dødt ved. Det er alt sammen mangelvarer i de fleste økosystemer ud fra et biologisk perspektiv. Her er en lille film, hvor Morten DD Hansen, Naturhistorisk Museum Aarhus, fortæller om fordelen ved rodvæltere.

Samtidig kunne man lave skulptur eller land art af det døde ved uden at det går ud over den biologiske værdi, man kunne lave nogle brede kvashegn af grenene der bliver skåret fra eller man kunne lave stubbe til at sidde på i parken. Hvad kunne du tænke dig? Hvis du har ideer og kommentarer, så meld dig endelig på facebookgruppen eller skriv til os.

Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune, afholdt besigtigelse den 16.6 2015 og den 2.7 2015 blev det lille træ rodvæltet og det store træ stynet. Det viste sig at være lidt et drama over flere timer om det overhovedet vor muligt. Se beretningen her.

Nedenfor er placeringen af de to træer, der er syge:

lokalisering af de syge kastanjetræer

Sådan ser de to syge hestekastanje træer ud, mens de stadig står (så tag ud kig på dem):

Foto: Dina Matzen
Foto: Dina Matzen

Rodvæltere kender vi mest fra skove, hvor den naturlige forfald får lov at udfolde sig til glæde for svampe, bier, biller og andet godt. Her er nogle eksempler på smukke rodvæltere i Kalø Hestehave:

rodvælter_Kalø Hestehave_3_Ejrnæsrodvælter_Kalø Hestehave_1_Ejrnæs

Fotos: Rasmus Ejrnæs

Men der findes også rodvæltere tættere på hvor folk bor. Nogengange, som her, lever træet ligefrem videre:

Foto: Marianne Zandersen
Foto: Marianne Zandersen

 

 

 

 

Skriv en kommentar