Parken får bøger og køer

Efter beslutningsworkshoppen i september 2015 har der været arbejdet med at udvikle, designe og søge tilladelser og dispensation til både et boghus og en kogræsser- og naturplejeforening.

Boghuset

Boghuset i parken er blevet udviklet og etableret med Lystrups borgere i samarbejde med Lystrup Bibliotek og Bureau Detours og indvies 1/4 2016 kl 16.00 med tale, bobler og rød snor. I boghuset vil biblioteket stille bøger til fri rådighed, og man vil selv kunne stille en anden bog derind under devisen tag en bog – giv en bog. Der vil være mange flere muligheder for brug af boghuset, bl.a. til bytning af frø m.m. Biblioteket sørger for at holde øje med at der er bøger i boghuset.

Samtidig laves der et stendige/insekthotel ved boghuset som er med til at udvidde det økologiske rum. Fordi det som levested er hævet over terrænet er det naturligt veldrænet og varmt og har typisk stor værdi for nøjsomhedsplanter og for varmekrævende arter. Fx. er et stendige med gamle mospuder et fantastisk levested for mange insekter som har rede under mospuderne. Og mon ikke vi kan få en klatrekaprifolie til at pynte og vokse over huset og samtidig sprede sin duft i aftenskumringen? Så hold øje med udviklingen der og nyd bøgerne. Udviklingen af boghuset kan følges på VMV Lystrup facebook gruppen.

Boghus_skitse

boghus_opførsel

Kogræsser- og naturplejeforeningen

Etableringen af den frivillige Kogræsser- og Naturplejeforening i parken er over vinteren 15/16 blevet forberedt i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus Kommune og en håndfuld engagerede Lystrup borgere. Det er meningen at aktiviteten skal bidrage til at skabe mere naturindhold og større oplevelser, midt i Lystrup, samtidig med at medlemmer af foreningen kan pleje og følge deres mad fra jord til bord, uden at adgangen til arealet fjernes.

Den stiftende general forsamling finder sted i Lystrup Hallens cafeterie den 7/4 2016 kl 19.00. Foreningen har hjemmesiden og der er åben for tilmeldinger : www.lystrup-ko.dk

Det er besluttet at indkøbe 4 stk. Dexter-kreaturer til projektet. Det er forholdsvis små, men meget velegnede dyr til formålet. Her er det meningen, at dyrene skal gå og græsse, døgnet rundt hele sommeren, hvorefter de til efteråret slagtes og kødet fordeles blandt medlemmerne i foreningen. På den måde holdes vegetationen nede, til glæde for de mange nøjsomme, lyskrævende planter og insekter der knytter sig til de lysåbne danske naturtyper, og som i dag er alvorligt trængte og truede i det danske landskab.

I den kommende tid vil de praktiske forberedelser af et ca. 3 ha stort græsningsareal gå i gang i parken, og der vil blive opsat et elhegn med låger i, således at beboerne i området og andre brugere af parken, fortsat kan have deres gang på arealerne, sammen med de græssende dyr. Det er Job i Natur som står for arbejdet med at forberede folde, vand m.v. Job i Natur stod også for udsæning og udpodning af græslandsplanterne i foråret 2015.

Det vil også være tilladt at medbringe hunde indenfor hegnet, så længe de naturligvis holdes i snor, ganske som i dag. Boldbanen og hele den østlige del af søen vil komme til at ligge udenfor indhegningen, ligesom der fortsat vil være uhindret færdsel på stien tværs igennem parken. Udviklingen af Kogræsser foreningen og diskussioner kan følges på VMV Lystrup facebook gruppen.

Skriv en kommentar