Nyt fra bestyrelsen i Vild Med Vilje

Bestyrelsen har plads til nye medlemmer, da to nuværende medlemmer har valgt at overlade deres poster til nye kræfter

Vild Med Vilje har en aktiv bestyrelse, der mødes digitalt et par gange om måneden, og løbende løser opgaver. Vi behandler både spørgsmål i tæt samarbejde med sekretariatet, og arbejder også med den langsigtede udvikling af foreningen. 

Vi oplever en forening der på 10 år er gået fra at være ene om Vild Med Vilje-dagsordenen, til i dag at have vundet gehør for ønsket om at forvandle haver og grønne arealer fra ’kigge græs’ til levesteder for hjemmehørende planter, dyr og svampe. Der er i dag mange flere aktører der arbejder med denne dagsorden. Samtidigt har foreningen også skaleret op i fokus, så vi arbejder for mobilisering og samarbejde om vild natur og biodiversitet i alle skalaer fra baghave til vildmark. Flere aktører og en bredere dagsorden giver nye muligheder og udfordringer for Vild Med Vilje, som nye bestyrelsesmedlemmer skal synes er spændende at arbejde med.

 

Da vi ved, at der bliver ledige pladser i Vild Med Viljes bestyrelse, vil vi gerne opfordre foreningens partnere, leverandører, interessenter og Vild Med Vilje haveejere til, at overveje om bestyrelsesarbejdet kunne være noget for jer. Der er brug for nye kræfter og vi er åbne for nye impulser. Vi leder efter personer der har erfaringer med og stor viden om biodiversitet og / eller udvikling af organisationer. Bestyrelsen kan supplere sig selv med nye medlemmer, men på den årlige generalforsamling (typisk i starten af marts), skal medlemmer af bestyrelsen formelt vælges.

Vi vil gerne sende en kæmpe stor tak til Rikke Milbak og Louise Imer Nabe-Nielsen for deres vigtige indsats i Vild Med Viljes bestyrelse. De fortsætter begge med deres frivillige arbejde i Vild Med Vilje i henholdsvis bestyrelsen for Nationalpark Molsbjerge og Nationalpark Thy, men har derudover brug for at fokusere mere energi på deres professionelle virke. 

 

Har du spørgsmål eller har dette vagt din nysgerrighed, så er du meget velkommen til at skrive eller ringe til Rasmus, Philip eller Christina fra bestyrelsen. Se info: https://www.vildmedvilje.dk/kontakt/