Previous slide
Next slide

Lergravens Vild Med Vilje

Fra græsplæne til vild natur
Lergravens Vild Med Vilje er en helt almindelig offentligt tilgængelig græsplæne, der nu får lov til at vokse vildt.
Her lærer børn fra lokale skoler om hvilke planter og dyr der indfinder sig, når man slipper græsplænerne i byen fri. Børnene undervises i artskendskab, naturpleje og bynatur.

Østamager er hjem for et væld af byliv, også i form af dyr og planter!

Hvilke arter deler vi egentlig byen med?
Hvordan gør vi byen til et godt levested for så mange forskellige vilde medborgere som muligt?
Kan vi skabe vi en bynatur, der både er giver levesteder til flere forskellige dyr og planter og som samtidigt gavner os mennesker?
Har natur i byen overhovedet nogen rolle at spille for os mennesker; er den nogen nytte til?
Har byer en særlig rolle at spille i forhold til biodiversiteten og i så fald, hvilken?

Disse spørgsmål og mange flere vil vi stille og forsøge at finde svar på i projektet Lergravens Vild Med Vilje. Dette er et grønt bylaboratorium stiftet af Den Grønne Friskole i samarbejde med Filipskolen og Amager Lilleskole og med støtte fra Københavns Kommune og Amagerøst lokaludvalg. Projektet består af to arealer, et stort areal, der er en græsplæne som nu får lov at vokse vildt fremover, og et mindre areal som bliver tilsået med frø af planter der tiltrækker bier- og sommerfugle.

Unikt, lokalt eksperimentarium i biodiversitet og botanik

På det store areal vil børnene i de kommende år kunne observere hvordan bynaturen udvikler sig, når man på den ene side slipper den fri – uden at plante eller holde græsset nede i plænehøjde – og på den anden side mejer planterne to gange om året med le, for at fjerner næringsstoffer som der bliver plads til flere forskellige blomstrende urter.

Hvilke arter vokser mon først op og kommer der mon andre arter til hen ad vejen?
Vil sammensætningen af plantearter ændre sig over tid, og hvordan?

Når vi opretter arealet – det vil sige at vi måler og mærker det af – vil vi se på, hvad der mon vokser: er det kun græs eller gemmer der sig andre plantearter?

Til efteråret, når marken har haft en hel sommer at vokse i, holder vi en stor ”bioblitz” hvor vi deler os op i hold og observerer og tæller, hvilke plante- og dyrearter, der mon har indtaget marken. Vi skaber undervisningsmaterialer som alle de lokale skoler kan benytte sig af og lægger disse materialer og vores resultater op på projektets hjemmeside, så alle kan se og sammenligne. Selv klasser der ikke har været med fra begyndelsen kan finde resultaterne fra de første artsoptællinger, så de også kan lave bioblitz og foretage sammenligninger.

Spisekammer til bier og sommerfugle

På Naturens Dag d. 11/9 2016 afholdte vi en Vild Med Vilje workshop, hvor børn og forældre fra Den Grønne Friskole fjernede tørvelaget på et mindre areal. Det er blevet tilsået med en blanding af vilde danske urter, der vil fungere som føde forskellige arter af bier og sommerfugle. Til næste år vil vi så kunne observere både hvilke plante- og især dyrearter der tiltrækkes af vores spisekammer, men også hvad der sker i randzonerne mellem spisekammeret og det vilde område. Vi podede også en lille del af den blotlagte jord med planter fra Amager Fælled. Det bliver spændende at følge om de overlever på Lergravens Vild Med Vilje

Alle kan være med
Når man sikre en rigdom af blomstrende urter, er det vigtigt at et område enten afgræsses med store dyr eller høstes med le. Det sikre at næringstoffer fjernes fra arealet og at der kommer lyd til planterne. Derfor holder vi høslæt i begyndelsen af september, hvor man kan melde sig til at lære at svinge en le. Hold øje med hjemmesiden for datoer og tilmeldingsinfo.
Det er også muligt at være med til bioblitz; hvad enten man er almindelig borger eller kommer med en gruppe børn eller unge. Send en mail til Karen så vi kan aftale nærmere.

Forforståelse om biodiversitet og bynatur
For skoleklassser der besøger Lergravens Vild Med Vilje kan det være godt at arbejde med lidt forforståelse inden.
Klik her for et par aktiviteter man kan tilrette og bruge til forforståelse om biodiversitet og bynatur med elever i alle aldre.
Hvis du vil vide mere

Så hold øje med hjemmesiden her for informationer om, hvad vi har gang i på arealet og hvad vi finder af planter og dyr.

Map loading, please wait ...

Arrangementer på arealet

Biobliz Torsdag den 8/9 2016 fra 9:00 til 10:00
Tilmelding: kml@dengroennefriskole.dk
Se innvitationen

Høslet d. 11/9 2016 på Naturens Dag
Tilmelding ikke nødvendig

Kontakt

Karen MacLean kml@dengroennefriskole.dk

Partnere

Lergravens Vild Med Vilje er iværksat af Den Grønne Friskole i samarbejde med Filipskolen og Amager Lilleskole og med støtte fra Københavns Kommune og Amagerøst lokaludvalg

Den Grønne friskole logo -Vild Med Vilje