Fra græsplæne til vilde blomster

På Naturens Dag d. 11. september afholdte Den Grønne Friskole workshop på Lergravens Vild Med Vilje – og det gik vildt for sig!

Solen skinnede fra en skyfri himmel og vi var en flok spændte voksne og børn, der tog en pause fra Den Grønne Friskoles høstfest for at svinge en skovl og lære lidt om Vild Med Vilje og biodiversitet.

Dagens projekt bestod i, at omdanne græsplæne til artsrigt græsland ved at fjerne det øverste lag græstørv fra en afmålt plet for så at udså og udplante vilde blomnstrende urter. Det skulle vise sig at være hårdt arbejde. Tætstampet jord og gode tykke græsrødder gav os kamp til stregen mens vi hakkede og svedte og hurtigt kom til at synes, at vejret da vist var lidt for godt!

De stykker tørv vi fjernede, lagde vi i et lille dige langs ydersiden af plænen, med drys af sand og kalk ind i mellem, for at skabe et varmt, tørt og indbydende miljø for vilde bier og græslandets urter. Den afdækkede jord delte vi i to:

Tre fjerdedele blev tilsået med en frøblanding med 30 forskellige hjmmehørende blomstrende urter iblandet lidt grus og kalk for at skabe et tørt og basisk miljø, der gavner de vilde urter. De mange vilde blomster kommer op til næste år og giver mad og ly til et væld af vilde bier og sommerfugle, der til gengæld både hjælper med bestøvning og tjener som lækkerbiskener for småfugle.

På den sidste fjerdedel plantede vi nogle planter, som Philip og Simone fra Vild Med Vilje havde hentet på Amager Fælled samme dag. Derude ligger der et af de allersidste oprindelige naturområder vi har i Københavns Kommune, som desværre måske står for at blive bebygget snart. Vi håber at disse planter kan etablere sig her. Hvis vi mister naturområdet på Amager Fælled, så kan det være at f.eks. Knoldet Mjødurt eller Mark-Krageklo kan vokse videre hos os på Lergravens Vild med Vilje, som et minde om Amager Fælleds vilde natur.

Undervejs i det store gravearbejde fortalte Philip løst og fast, dels om de processer vi støtter, dels hvordan man selv kan gøre, hvis man har lyst til at invitere den vilde natur indenfor, på en lille plet hjemme hos sig selv. Trods det hårde arbejde var der højt humør – der var også en del udskiftning, eftersom nogle skulle tilbage til skolen for at se forestillinger og spise høstlækkerier, og andre kom friske til for at give en hånd.

Vi havde oprindelig tænkt os at lave et lille lekursus, fordi det også er vigtig at fjerne den overskydende biomasse på plænen, men der var simpelthen ikke vokset nok græs frem. Derfor samles vi i forsommeren til næste år for at lave lekursus og tage bestik af udviklingen på Lergravens Vild Med Vilje; hold øje med Facebook og siden her for at høre hvornår det bliver.

Hvis du ikke nåede at være med til vores første workshop, så kan du se videoen her og høre, hvordan du selv inviterer naturen indenfor.

Skriv en kommentar