FRAK

FRAK gør unge gode til at arbejde. Vi tror på, at arbejde er nøglen til en lysere fremtid for unge på kanten. Vi investerer i de unge, anerkender dem og gør dem gode til at arbejde. Vi træner unge i at have et fritidsjob, så de får sved på panden, penge på lommen og arbejdserfaring på CV’et. De oplever at lykkes i et fællesskab og at vi hjælper dem videre – til glæde for dem selv og samfundet. FRAK er en socialøkonomisk virksomhed med base i København.

FRAK arbejde altid i teams. Vores teams består af gartnere, tømrer og fritidsjobbere, så fagligheden og det sociale ansvar garanteres i alle opgaver.

VMV-kompetencer/ydelser: Omdannelse af græsplæne til vildeng og efterfølgende drift (høslæt), etablering af kvashegn/rishegn, tilplantning af nyanlagte områder, naturpleje og bekæmpelse af invasive arter, etablering af kompostordninger, selektiv lugning og beskæring for at fremme biodiversiteten, afholde vilde sanketure og efterfølgende madlavning i det fri.

Derudover sælger vi Ukrudt på flaske, og udfører mindre tømreropgaver.

Geografisk dækning: Primært Københavnsområdet, men vi har før lavet naturpleje i Rødbyhavn og i Horsens

VMV-projekter: Drift af vilde bede omkring Bellahøj Kirke. Etablering og vedligehold af vilde bede i KAB – 3B (Hørgården, Amager)