Erhvervsliv og biodiversitet – Søg reel viden og undgå greenwashing

Der kommer flere og flere virksomheder, der vil gøre en indsats for at imødegå biodiversitetskrisen. Det er der grund til at glæde sig over, for der er også brug for, at erhvervslivet leverer løsninger, hvis vi som samfund skal vende tabet af biodiversitet.

Men der er også grund til at være på vagt! Nogle af de tiltag som virksomheder sætter i gang er i bedste fald ligegyldige og i værste fald skadelige, fordi de afleder fra reelle virkemidler. Selvom disse tiltag kan have små positive effekter, er de med til at afgøre hvordan arbejdet med biodiversitet bliver forstået, hvad der bliver anset som gode løsninger, og hvor barren for indsatser fremover skal lægges. Denne del er vi i Vild Med Vilje bekymret for. 

Man skal f.eks. undgå at investere i en køkkenhave på virksomhedens udearealer i den tro, at det er et effektivt biodiversitetstiltag. Køkkenhaver kan tilbyde lækre lokalt producerede råvare og give medarbejdere oplevelsen af, at få jord under neglene. Køkkenhaver kan IKKE tilbyde levesteder til de arter, der er i tilbagegang i Danmarks natur.

Umiddelbart kan det for det utrænede øje se rigtig fint ud, for en køkkenhave må da være bedre end en græsplæne. Men arealer udlagt til biodiversitet skal bestå af levesteder, hvor dyr, planter og svampe skal kunne lever hele året i alle deres livsstadier. Det tilbyder en køkkenhave ikke. Og selvom der måske er mere nektar til nogle insekter i sommerhalvåret, så mangler der steder til æg og larvestadiet i vinterperioden. Desuden konkurrerer vi mennesker jo med de vilde arter om fødegrundlag og plads i en køkkenhave.

Eksperter i bæredygtig dyrkning af fødevare og prydplanter kan på den baggrund heller ikke fremhæves som eksperter i biodiversitet.

Virksomheder skal også passe på med at love mere end de kan holde. Som havemaskineproducent bør man ikke påstå, at man bidrager til øget biodiversitet, bare fordi man har lavet en app til en robotplæneklipper, der kan programmere maskinen til ikke at køre når pindsvin er aktive i haven. Det primære problem med robotplæneklippere er jo den konstante nedklipning af fødegrundlaget for diverse arter af insekter.

Vild Med Vilje er bekymret for at barren bliver sat for lavt, når det gælder erhvervslivets bidrag til at løse biodiversitetskrisen. I Vild Med Vilje har vi i mange år arbejdet på at få bl.a. virksomheder til arbejde seriøst med biodiversitet, og skabe reelle levesteder til planter, dyr og svampe. Derfor er det så magtpålæggende for os, og forhåbentligt mange andre, at råbe op når vi ser løsningsforslag der fortynder og fordrejer budskabet. 

I disse år er det afgørende at vi får mere handling, bedre tiltag og øger ambitionerne for indsatserne for biodiversitet. Både ude på arealer og inde i organisationer, såvel som i produkter og forsyningskæder, samt i hele vores samfundsmæssige forståelse for naturen.

Det kæmper vi for i Vild Med Vilje, og håber mange vil være med til det!