ÅRSREFLEKSION FOR 2021 I VILD MED VILJE

Kære vilde partnere, leverandører og venner

2021 har været et intenst og spændende år for Vild Med Vilje. Foreningen er vokset markant både i foreningens medlemsantal, bestyrelse og sekretariat, men også i landsdækkende interesse fra private ildsjæle. En udvidelse og interesse, der gør, at vi i langt højere grad kan fremme en mangfoldig natur og udbrede et natursyn, der øger værdsættelsen af vildere natur i Danmark. 

Men den vilde natur er fortsat under pres, og vores ambitioner for Danmarks natur kan kun blive indfriet, hvis vi fortsat kan flytte forståelsen af “hvor vildt det kan blive”.


Vild Med Viljes formand Philip Hahn-Petersen

NYE STORE MÆRKESAGER I 2021
2021 blev året hvor Vild Med Vilje for alvor begyndte at arbejde for stor vild natur i Danmark. 

Foreningen blev udpeget til at sidde i bestyrelsen og rådet for Nationalpark Thy. Her arbejder vi for vildere naturforvaltning i stor skala og mere fokus på biodiversitet.

I foråret lancerede vi sammen med Naturbeskyttelse.dk VILD GUDENÅ, som er en visuel kampagne for at genoprette Gudenåens frie forløb inklusiv hele gudenådalen mellem Tange og Ans. VILD GUDENÅ handler både om at åbne flere menneskers øjne for, hvor meget der er at vinde ved at genoprette Gudenåen specifikt og ved storskala naturgenopretning generelt. 


Vild Gudenå Visualisering af Morten Kvist for Vild Med Vilje og Naturbeskyttelses.dk

Vi har desuden sat gang i en konstruktiv bevægelse for STOR NATUR MED STORE DYR, for at udbrede viden om og begejstring for flere store planteædere i dansk natur. 

Vild Med Vilje har også arbejdet politisk for, at de kommende naturnationalparker  bliver udpeget på så store og biologisk vigtige arealer som muligt. 

VOKSEVÆRK I 2021
I januar 2021 ansatte vi biolog Malou Fenger som sekretariatsleder. Hun har siden arbejdet benhårdt på at professionalisere og udvide sekretariatet, så vi nu endnu bedre kan servicere foreningens medlemmer og forfølge foreningens formål. 

Foreningen er vokset til hele 124 medlemmer, hvor af 111 er “vilde partnere”. Det er kommuner, virksomheder, boligorganisationer og institutioner, der alle skaber plads til vildere natur på deres matrikler. Foreningens nu 13 “vilde leverandører” kan tilbyde faglig rådgivning og praktisk arbejde, der kan bidrage til øget biodiversitet på vores partneres Vild Med Vilje-arealer.

I foråret tiltrådte Christina Kaaber-Bühler Vild Med Viljes bestyrelse. Christina har både bred organisatorisk erfaring, stærk naturfaglig indsigt og helt konkret erfaring med Vild Med Vilje-arbejdet hos vores vilde partner Vordingborg Kommune, hvor hun er ansat som Naturvejleder.

Den folkelige gør-det-selv bevægelse i Vild Med Vilje har også været i stor fremgang i 2021. Flere og flere privatpersoner lægger matrikel til vildere natur og det afspejles i VILD MED VILJE-facebookgruppens  vokseværk og høje aktivitetsniveau. Vores frivillige moderatorer gør en beundringsværdig indsats for, at sikre en konstruktiv og fagligt stærk debat, hvor der både er plads til nybegyndere og eksperter i den vilde haves kunst.  Fra december 2021 er det nu også mulig for privatpersoner, at støtte Vild Med Vilje økonomisk


Screenshot fra Vild Med Viljes facebook-gruppe

Vores hjemmeside
vildmedvilje.dk er blevet opdateret, omstruktureret og opgraderet. Nu er de f.eks. muligt for private lodsejere selv at registrere deres haver og naturområder som vilde med vilje på et kort

Vi har også gjort mere “vild viden” tilgængelig på hjemmesiden, så både partnere og private haveejere kan finde inspiration til deres praktiske arbejde.

ARBEJDET FOR VILDERE NATUR I 2022
I 2022 drømmer vi om, at mobilisere endnu flere partnere til at lave praktiske projekter for vildere natur og øget biodiversitet. Vi vil også styrke vidensopbygning og erfaringsudveksling mellem vores partnere, så vi både kan lære af hinandens succeser og fejltrin.
Derudover vil foreningen fortsætte med at flytte forståelsen af “hvor vildt det kan blive” lige fra de store statslige arealer til arealer hos kommuner, virksomheder, boligorganisationer og private borgere.

I 2022 bliver det også spændende at følge implementeringen af de 15 naturnationalparker i Danmark. Her vil foreningen støtte op om, at forvaltningen af naturnationalparkerne bliver så vild som muligt.

Vild Med Vilje vil fortsætte med at bygge bro mellem praktiske projekter og større samfundsmæssige debatter om vores natur. Vi vil blive ved med at kigge efter, hvor der er brug for et konstruktivt skub til indsatserne for biodiversitet. Det er nemlig vigtigt og meningsfuldt at vende tabet af den vilde natur til fremgang, og sikre at vi fremover kan leve i et samfund, der både er velfungerende og giver plads til en rig og mangfoldig natur.

Tusind tak for alle jeres bidrag til vildere natur og øget biodiversitet i Danmark!

Glædelig Jul og Godt nytår!

Philip Hahn-Petersen, Formand i Foreningen Vild Med Vilje