VILD MED VILJE

Fremmer en vild og mangfoldig natur

HVAD ER VILD MED VILJE?

Vild Med Vilje er en bevægelse for alle, der vil gøre en konkret og lokal forskel for at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig. Vild Med Vilje handler om at skabe forandringer gennem vidensdeling og handling. Målet er at få vildhed og natur ind der, hvor mennesker bor, arbejder og leger.

Vild Med Vilje skaber levesteder for planter, svampe og dyr, samt øger vores fælles kendskab til naturen. Vild Med Vilje indgår partnerskaber med virksomheder, kommuner, foreninger og institutioner. Gennem partnerskaberne hjælper Vild Med Vilje sine partnere med at øge biodiversiteten og formidle deres indsats. Vild Med Vilje gør på enkel vis en positiv forskel for naturen, mens nye naturoplevelser skabes og inspirerer andre til ligeledes at gøre en forskel for naturen.

Private haveejere kan frit formidle deres haver som Vild Med Vilje, hvis de styrker biodiversiteten på egen matrikel og de kan finde viden, inspiration og søge gode råd her på siden eller i facebookgruppen VILD MED VILJE.

-

LIVET VILDERE

Med Vild Med Vilje kan du bidrage til indsatsen for biodiversiteten ved at gøre naturen rigere og vildere helt lokalt.

LIVET SMUKKERE

Vild natur er smuk natur, og med et Vild Med Vilje område kan du se naturens mangfoldighed udspille sig på nærmeste hold.

LIVET FRIERE

Vild Med Vilje områder skal typisk kun slås 1-2 gange årligt, og pausen fra plæneklipperen kan du bruge på kreative tiltag, fx kvashegn, der giver naturen friere rammer at udfolde sig på.

LIVET SUNDERE

Både udsigten til grønne miljøer og det at færdes i dem har påviste fordele for menneskers helbred og trivsel, fordi de mindsker stres og øger velvære.

HVEM KAN VÆRE VILD MED VILJE?

Et Vild Med Vilje areal viser en lokal og konkret indsats for naturen og kan dermed være et supplement til virksomhedens CSR indsats. Det kan også bidrage med meningsfulde teambuildingaktiviteter og styrke medarbejdersundheden.

Et Vild Med Vilje partnerskab kan styrke kommunens grønne profil internt og eksternt. Partnerskabet kan skabe forståelse for nye måder at drifte grønne områder hos brugerne og samtidig bruges i undervisning, efteruddannelse og motivation af driftsmedarbejdere.

En vildere natur i og omkring vores byer kan bidrage med besparelser og synlighed for institutionerne og på samme tid bringe sundhed, oplevelser og læring til  institutionernes interessenter, hvad enten det er medarbejdere, kunder, elever eller patienter.

Vild Med Vilje gør det muligt for enkelt personer at involvere sig i at støtte naturen. Det kan være svært at føle sig i stand til at gøre en forskel, i forhold til store spørgsmål som miljø og biodiversitet, men nu har du chancen for at gøre en synlig forskel på en enkel måde.

Kalender

VILDE FOREDRAG OG WORKSHOPS

Vild Med Vilje bookes til at afholde foredrag over hele Danmark. Vi bliver booket af alt fra kolonihaveforeninger og biblioteker til store virksomheder.

Vi har gennem tiderne afholdt foredrag om en lang række forskellige emner og med mange forskellige vinkler. På baggrund af det har vi udviklet et katalog af foredrag, baseret på emner som optager mange.  klik på knappen for at se vores foredag

Vi afvikler også workshop målrettet dem, der skal drifte de vilde indsatser i hverdagen. Workshops er praksisnære og afholdes på specifikke lokationer.

Emnefeltet spænder vidt og vi har afholdt workshops om alt fra borgerinddragelse i planlægningen af nye Vild Med Vilje områder til praktiske færdigheder, som hvordan man slår le eller anlæg af vand i haven.

VILDE MED VILJE FÆLLESSKAB

- Partnere og leverandører

Det kæmper vi for

VILD GUDENÅ

Med Vild Gudenå ønsker vi, at vise den storslåede og unikke natur Danmark kan få, hvis vi lader Gudenåen strømme frit igen og lader ådalen blive vild med vilje.

Vild Gudenå er sat i verden af Foreningen Vild Med Vilje og Naturbeskyttelse.dk.

Læs mere her

STOR NATUR MED STORE DYR

Danmarks biodiversitet har behov for større sammenhængende naturområder med store græssende dyr. Vi støtter derfor regeringens planer om 15 naturnationalparker i Danmark, og arbejder for, at de bliver så store som muligt, og at de kommer til at omfatte Danmarks vigtigste naturområder.

Læs ti gode argumenter for at sætte store dyr ud

Giv naturen lov - en biodiversitetslov

Vild Med Vilje er gået sammen med en række andre naturfaglige organisationer om en kraftig appel til politikerne om at vedtage en biodiversitetslov, der kan sikre beskyttelse og langsigtet udbredelse og udvikling af naturen. 

Læs mere her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om foreningen og arbejdet for at skabe plads til den vilde natur.