Vild Med Vilje i Datalogisk institut

På datalogisk institut findes det ældste og mest erfarne Vild Med Vilje område, som har eksisteret fra 2011 til i dag. Habitats har haft et frugtbart samarbejde med gartnerformand Kim Ammonsen på KU, som har været med under hele forløbet.

”Det har været inspirerende og lærerigt at samarbejde med Vild med Vilje. Det har været spændende at se hvordan der på meget kort tid kan vokse så mange forskellige arter”.

Aktiviteter
Artsbestemmelser
Høslet
Vild Med Vilje information skilt

 

 

Artsliste Datalogisk Institut 3. september 2013

Antal arter i alt: 54

Antal nye arter i forhold til sensommer 2012: 19

Antal nye arter i forhold til baseline botanisering 2011:

Antal arter registreret i sensommer 2012 der ikke blev genregistreret:

Antal arter registreret ved baseline botanisering i 2011 der ikke blev genregistreret:

 

Artsliste Datalogisk Institut 6. juni 2013

Antal arter i alt: 46

Antal nye arter i forhold til forsommer 2012:

Antal nye arter i forhold til baseline botanisering 2011:

Antal arter registreret i forsommer 2012, der ikke blev genregistreret:

Antal arter registreret ved baseline botanisering i 2011, der ikke blev genregistreret:

 

 

Artsliste Datalogisk Institut 24. august 2012

Antal arter i alt: 60

Antal ukendte arter: 3 (spirre af træer, forskellige med ikke identificérbare)

Antal nye arter i forhold til baseline botanisering august 2011: 20

Antal arter registreret ved baseline botanisering august 2011, der ikke blev genregistreret: 22

 

Artsliste Datalogisk Institut 12. juni 2012

Antal arter i alt: 55

Antal ukendte arter: 2

Antal nye arter i forhold til baseline botanisering august 2011: 19

Antal arter fundet ved baseline botanisering august 2011, der ikke blev genfundet: 27

 

REFLEKSION

Det forunderlige er, at vi fandt nøjagtigt samme antal arter som i august 2011, men til gengæld er der en forskel på hele 21 arter. Altså en meget stor udskiftning af arter. Det kan enten skyldes at forskellige planter ses bedst i henholdsvis juni og august, eller at vi simpelthen ikke har været grundige nok, eller at vilkårene har ændret sig på området som følge rydning og succession, således nogle nye planter har fået bedre betingelse og nogle af de gamle har fået forringet deres vilkår.

Alle arter er dokumenteret med billede navn nedenfor, dog mangler et billede af Kornvalmue og Eng-Gedeskæg.

 

 

Eng-Rapgræs til højre og Alminelig Rapgræs til venstre

Almindelig-Rajgræs

Glat-Vejbred

Stor-Nælde

Mælkebøtte

Hvidmelet-Gåsefod

Gåsefod

Feber-Nellikerod

Burre-Snerre

Snerle

Ru-Svinemælk

Læge-Jordrøg

Fersken-Pileurt

Skyrække

Ager-Sennep

Almindelig Blækhat

Bynke Ambrosie – identificeret af Knud N. Flensted

Almindelig Svinemælk

Tusindfryd (Bellis)

Lancet-Vejbred

Tråd-Ærenpris

Hyrdetaske

Almindelig-Brunelle

Kløftet-Storkenæb

Liden-Storkenæb

Vej-Pileurt

Tofrøet-Vikke

UKENDT svamp (Hvis du har et bud på hvad det er, så giv gerne besked!)

Rød-Svingel

Viol

Femfingerurt (Krybende potentil)

Hvede

Bidende-Ranunkel

Håret-Star

Kruset-Tidsel

UKENDT (Kom gerne med et bud)

Læge-Oksetunge

Kruset-Skræppe

Ager-Snerle

Kløvplade

Almindelig Pastinak

Ager-Tidsel

Mark-Forglemmigej

Hyld

Kantbæger

Lugtløs-Kamille

Hvid-Kløver

Fandens-Mælebøtte

Almindelig Hulsvøb

Engriflet-Hvidtjørn

Almindelig Fuglegræs

Butbladet-Skræppe

Horse-Tidsel

Bynke

Almindelig-Kongepen

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Artsliste Datalogisk Institut  9. august 2011 (Baseline botanisering)

Antal arter: 60

Ukendte arter: 1

Alle arter er dokumenteret med billede og navn nedenfor:

Hvidmelet-Gåsefod

Bleg Pileurt

Almindelig Brunelle

Almindelig Bynke

Vej-Pileurt

Vej-Pileurt

Almindelig Hyld

Almindelig Hyld

Hvid-Kløver

Ager-Stedmoderblomst

 

Ager-Stedmoderblomst

Ukendt

Kløvplade

Lugtløs-Kamille

Vellugtende-Kamille

Haremad

Hyrdetaske

Almidelig Rajgræs

Almindelig Rapgræs

Tusindfryd

Pyrenæisk Storkenæb

Ager-Tidsel

Rød Tvetand

Skærm Vortemælk

Skive-Kamille

Hejrenæb

Sort-Natskygge

Glat Vejbred

Snerle-Pileurt

Snerle-Pileurt

Raps

Almindelig Hønsetarm

Almindelig Fuglegræs

Eng-gedeskæg

 

Feber-Nellikerod

Almindelig Svinemælk

Krybende Potentil

Rank Vejsennep

Glat Dueurt

Ager-Sennep

Viol

Skovsalat

Canadisk Bakkestjerne

Glat Ærenpris

Kan du se hvilken Ærenpris den blomsterstand tilhører?

Hulsvøb

Almindelig Brandbæger

Rød Svingel

Burresnerre

Lav Ranunkel

Butbladet Skrappe

Håret Star

Stor Nælde

Feber-Nellikerod

Krumhals

Mark-Ærenpris

Byg

Foder-Vikke angrebet af virus

Tråd-Ærenpris

Ru Svinemælk