Previous slide
Next slide

SUMMENDE INSEKTER OG SOLAFSKÆRMNING

Siden Villum Kann Rasmussen grundlagde VELUX A/S i 1941, har selskabet arbejdet for bæredygtig energioptimering i byggerier. 

VELUX Gruppen udgør i dag en global virksomhed med mere end 10.000 medarbejdere på internationalt plan. På Campus Skjern i Danmark ligger VELUX A/S og Gåsdal Bygningsindustri A/S, hvor flere end 400 medarbejdere dagligt arbejder på udvikling og produktion af solafskærmning og styringssystemer til VELUX vinduer. 

“We are committed to become Lifetime Carbon Neutral by 2041, by capturing 100 years of CO2 emissions and reducing our future carbon footprint”

Sådan lyder en del af VELUX bæredygtighedsstrategi, der nøjagtigt 100 år efter selskabets grundlæggelse vil efterlade et CO2-neutralt fodspor på verdensplan. En ambitiøs målsætning, som bl.a. skal opnås gennem vilde biodiversitetsfremmende tiltag på produktionsfaciliteterne i Skjern.

Partnerskabet i Vild Med Vilje er en del af de mange indsatser, selskabet iværksætter for at efterleve den ambitiøse bæredygtighedsstrategi. VELUX A/S håber, at deres vilde projekter og biodiversitetsfremmende tiltag både vil gavne naturen og glæde medarbejderne.

De vilde idéer i Skjern

VELUX A/S har fokuseret deres Vild Med Vilje-projekter til to store områder på produktionsområdet i Skjern.

På to af områdets store arealer er jorden pløjet og tilsået med frøblandinger med vilde blomsterarter. Vegetationen står det meste af året urørt og bidrager bl.a. med gode levekår for de flyvende insekter.

I yderkanten af produktionsområdet har et stort areal i mange år ligget brak og er nu dækket med græsarter, rejnfan, tidsler m.fl. samt flere selvsåede træsorter af forskellige arter.

For et par år siden blevet der gennem området klippet græsstier, så det nu er muligt at bevæge sig rundt i den vilde vegetation. Det sidste år er der yderligere plantet forskellige frugttræer, der med blomster, dufte og frugter gavner insektfaunaen og glæder medarbejderne. Som tilføjelse til frugttræerne og de svirrende insekter planlægges opførelse af en lille bigård på arealet.

Ejendommen i Skjern huser adskillige større og mindre arealer med et utal af muligheder for grønne projekter. VELUX A/S har selv mange idéer og ser en masse potentiale i deres områder; på de parklignende arealer med vild vegetation planlægges etableringen af “udendørs møderum”, mens der på andre arealer planlægges opstamning af træer med skyggegivende funktioner samt tilsåning af jordbunden med frøblandinger og vild vegetation. 

Områderne på billedet ovenfor har ligget brak i mange år. Det består at græsarter, rejnfan, tidsler m.fl. I området er der også mange selvsåede træsorter af forskellige arter.

Områderne på billedet ovenfor er klippede græsplæner. Her er der mulighed for at etablere parklignende arealer med udendørs ”møderum”. Der kan også etableres områder/stier med opstammede træer for at give skygge og bund med vildtblandinger eller anden vild vegetation.

Kontaktoplysninger:
VELUX A/S
Bækgårdsvej 40, 6900 Skjern

Jens Ladefoged (Miljø- og sikkerhedskoordinator) fra 1. maj 2021
Mail: jens.ladefoged@velux.com
Telefon: 6155 3141

Map loading, please wait ...