Previous slide
Next slide

Biodiversitet skal være en del af dimittenternes DNA

Professionshøjskolen UCN er en videregående uddannelsesinstitution, der blandt andet uddanner lærere, pædagoger, sygeplejersker.

UCN har som ambition at være en bæredygtig uddannelsesinstitution, og bæredygtighed skal være en del af det DNA, som dimittenderne har med i deres bagage, når de dimitterer fra UCN og går ud og varetager vigtige funktioner på det private og offentlige arbejdsmarked.

Derfor har de valgt at blive partnere i Vild Med Vilje som et af flere initiativer, der skal styrke professionshøjskolens fokus på biodiversitet og bæredygtighed.

UCN har seks forskellige adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted, og på dem har de valgt at give plads til den vilde natur.

Selma Lagerløfs Vej, Aalborg
På UCNs arealer på Selma Lagerløfs Vej i Aalborg er der blevet sået vild blomsterblanding, og i efterårsperioden plantes blomsterløg, så der i det tidlige forår vil stå blomster, som insekter kan bruge som fødeemne. Arealet vil blive slået ned i det tidlige forår.

Der er også etableret insekthoteller i natursten og i kvashegn, og på en del af området får græsset lov at gro vildt og vil kun blive slået ned ca. fire gange om året.

Mylius Erichsens Vej, Aalborg
På UCNs campus på Mylius Erichsens Vej i Aalborg bliver der etableret blomstereng. Stykket bliver fræset, og der bliver sået vild blomsterblanding. Til efteråret vil der blive plantet 300 blomsterløg til gavn for både insekter og udtrykket i området. Et insekthotel i natursten vil også blive etableret.

Hobrovej, Aalborg
På campusområdet på Hobrovej bliver der ligeledes etableret blomstereng og udplantet blomsterløg, samt etableret insekthotel.

Et græsareal får lov til at gro vildt, og det vil blive slået ca. fire gange årligt i 20 centimeters højde. Der bliver også plantet salttålende græsarter såsom rørhvene og engelsk græs.

Sofiendalsvej, Aalborg
Også her vil der blive sået blomsterblanding og udplantet forårsløg i efteråret, så der står tidligt blomsterflor når insekterne vågner fra deres vinterhi. Området vil også græsarealer der får lov at blive højt og kun slået få gange om året.

Kontaktoplysninger:
Niels Peter Rasmussen
Bygningskoordinator
Medlem af: Netværket for digitalisering i FM

72690166
npr@ucn.dk

Map loading, please wait ...