Previous slide
Next slide

FRA KALKAFTRYK TIL NYT LIV

I Stevns Kommune beretter kalkklinter, slyngende åer og store naturarealer med unikke naturhistoriske fortællinger. Kommunen har længe arbejdet med ambitiøse tiltag for at bevare egnens naturværdier og fremme et naturhensyn med plads til den vilde natur. Som kommune ønsker Stevns at være et forbillede og fortsætte deres tidligere arbejde i at styrke biodiversiteten og skabe særligt gode levesteder for flere insekter.

Fortiden, nutiden og fremtiden

Stevns Kommune tager udgangspunkt i deres omgivelser, og særligt Stevns Klint bidrager med inspiration og motivation til kommunens ambitiøse projekter. I den 17 km lange kalkklint på Stevns kan man finde synlige tegn fra den femte masseuddøen for 66 mio. år siden. En unik mulighed for både at se tilbage og frem i tiden og handle på den masseuddøen, vi står i netop nu. 

I Fiskeleret i Stevns Klint ser vi, som det bedste sted i verden, resultatet af den sidste store massedød for 66 mio. år siden. Og selvom det måske lyder lidt melodramatisk, at kalde de problemer med biodiversitet, vi oplever i verden i disse år for ‘massedød’, så er sammenligningen ikke helt skudt ved siden af, for mange arter af både dyr og planter er i kraftig tilbagegang med risiko for helt at uddø. Derfor skal vi gøre noget nu, og derfor giver vi i Stevns Kommune vores bidrag med projektet ‘Stevns skaber liv’, som skal skabe flere vilde levesteder og større artsrigdom”, siger Anette Mortensen.

”Stevns skaber liv”

I april 2021 lancerede Stevns Kommune projektet ”Stevns skaber liv”. Et biodiversitetsprojekt, hvor kommunen i samarbejde med borgere og engagerede partnere understøtter naturens liv med bedre forhold for biodiversiteten og den vilde natur. Et resultat, der både er skønt, kønt og gavnligt.

Jeg hører nogle gange, at mere vild natur ikke er pænt at se på, men det er jo som øjnene ser. Og måske skal vi alle sammen også arbejde lidt med vores forestillinger om, hvordan naturen skal se ud? Vi har vænnet os til en ‘tæmmet og kontrolleret’ natur gennem mange år, men vores måde at forvalte naturen på, både i den private have og på offentlige arealer, har fået store konsekvenser for planter og dyr, som lige så stille forsvinder. Hvis vi skal redde de truede arter fra at uddø, skal vi gøre noget nu, og så må vi justere vores syn på, hvordan naturen skal se ud. Det glæder jeg mig rigtig meget til at se blive foldet ud i Stevns”, lyder det fra Flemming Petersen (V), formand for plan-, miljø- og teknikudvalget i Stevns.

Projektet taler ind i den eksisterende naturpolitik og understøtter konkrete og ambitiøse målsætninger for naturen på Stevns. På den lange bane skal projektet være retningsgivende for den fremtidige drift og tilgang til kommunens arealer.

Stevns Kommune ønsker at styrke samarbejdet om at skabe flere levesteder for dyr og planter, understøtte deres fremgang og generelt højne biodiversiteten. Projektet omfatter derfor ikke kun kommunens eksisterende grønne arealer, men inviterer også private haveejere og erhvervsdrivende til at deltage i projektet og aktivt gøre en indsats for biodiversiteten på egnen. 

Alle stevnsboere har mulighed for at bidrage til projektet, og arrangementerne i projektet inddrager borgere og andre interesserede i bioblitz’er. Har man som borger en privat have eller område, som man gør noget biodiversitetsfremmende i, så kan man blive en del af projektet!

 

”Stevns Kommune ønsker at styrke biodiversiteten i kommunen med flere levesteder for planter og dyr. Med projektet ‘Stevns skaber liv’ starter vi på vores egne arealer og inviterer alle stevnsboer til at være med – alle bidrag tæller!” lyder det begejstret fra Kristoffer Schou, Naturvejleder og projektmedarbejder i Stevns Kommune, som fortsætter og betoner det stærke samarbejde med lokale erhverv i kommunen – ”Når vi løfter verdensarven og hinanden, så løfter vi også os selv – og det er dét, vi arbejder med i partnerprogrammet”.

UNESCO Verdensarv – sammen er vi stærkest

Stevns Kommune indgår i ”Partnerprogrammet – Stevns Klint UNESCO Verdensarv” med en bred skare af partnerne, der alle støtter op om at skabe mere og bedre biodiversitet på Stevns.  Idéen til projektet udspringer fra en af UNESCOs undersøgelser om bæredygtig turisme. Her viste det sig, at når et lokalområde tjener penge på verdensarven, bliver der også passet bedre på den. Stevns Kommune er ambitiøse omkring samarbejdet og vil bruge verdensarven til at skabe en god og bæredygtig udvikling for både Stevns og resten af landet.

Kontakt
Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge

Kristoffer Schou
KriSchou@stevns.dk
20 54 82 69

Map loading, please wait ...