Stenbroens - Træpleje og Anlæg

Stenbroens  – Træpleje og Anlæg er et anlægsgartnerfirma med base i København, der primært arbejder med etablering af nye uderum, beskæring og fældningsopgaver samt pleje af uderum for fortrinsvis gårdlav, boligforeninger og regionen.

De arbejder med skitse og planteforslag, og har stærke kompetencer indenfor biodiversitetsstrategier, regnvandshåndtering, permakultur og plantevalg.

Stenbroens arbejder med kunder og samarbejdspartnere, der ligesom dem har lyst til at handle på tidens helt store udfordringer, biodiversitets og klimakrisen.

Stenbroens har stort fokus på løbende optag af lærlinge og løbende efteruddannelse af de faglærte, og vægter fagligheden og læring højt i dagligdagen. Desuden lægger virksomheden stor vægt på, at skabe et ordentligt arbejdsliv for kolleger samt leverer nogle løsninger til deres kunder, der bidrager positivt til de udfordringer vi står overfor.

Stenbroens er således altid i gang med at undersøge og handle på  egne og branchens arbejdsgange, for at skabe bedre og mindre belastende løsninger fremadrettet.

Stenbroens er medlem af Danske Anlægsgartnere, Dansk træpleje forening, Kooperativ København, og er leverandør til foreningen Vild med Vilje.

VMV-kompetencer/Ydelser:

 • Alle former for beplantnings opgaver
 • Arbejde med lokal anvendelse af regnvand
 • Drift af Vild Med Vilje områder i byen
 • Omlæggelse og ny anlæg af grønne områder
 • Veteranisering af træer 
 • Omdannelse af græsplæne til vildeng og efterfølgende drift (høslæt)
 • Etablering af kvashegn/rishegn
 • Tilplantning af nyanlagte områder
 • Naturpleje og bekæmpelse af invasive arter
 • Etablering af kompostordninge
 • Selektiv lugning og beskæring for at fremme biodiversiteten

Geografisk dækning: Hovedstadsområdet

Kontaktinformation