Previous slide
Next slide

Stena Recycling tager vare på jordens ressourcer

Stena Recycling er Nordens største genvindingsvirksomhed som favner alle affaldsløsninger, og sikrer virksomheder et cirkulært og mere bæredygtigt aftryk.

Stena Recycling ambitiøst med bæredygtighed i både egne processer, kundeinteraktioner og ved at skabe øget transparens i materialehåndteringen, hvilket de oplever øget efterspørgsel på fra både medarbejdere, kunder og samfundet mere generelt.

Virksomheden kerneydelse er, at oparbejde affald og overskudsmaterialer til nye værdifulde ressourcer, som kan indgå i nye produkter. Med andre ord tager virksomheden vare på jordens ressourcer. Og med deres Vild Med Vilje-partnerskab ønsker de også at bidrage til, at der bliver plads til danske arter, og derved hjælpe til øget biodiversitet.

Retningslinjer for arbejdet med biodiversitet
Virksomheden har flere store arealer, som tidligere har været flotte og ubrugte græsplæner, men som nu omlægges til at gøre gavn for naturen – og måske også for virksomhedens medarbejdere.

Virksomhedens biodiversitetsmål bygger på generelle retningslinjer, samt tilpassede projekter for hver filial. De generelle retningslinjer er som følger:

  • Ingen brug af sprøjtegift
  • Der plantes og sås hjemmehørende planter
  • Jord, træ, krat og sten skal ikke køres fra filialerne men skal etableres som nye levesteder
  • Ved anlæggelse af volde/gravearbejde skal der ikke bruges græsfrø, men en godkendt frøblanding uden græsser.

Vilde projekter
Etablering af virksomhedens biodiversitetstiltag vil løbe over en periode på 2-3 år på 12 arealer, hvor der er potentiale for biodiversitet. Virksomheden starter 2022/23 med et ca. samlet areal på 40.000 kvm. På størstedelen af områderne vil man nøjes med at slå plænen 1-2 gange årligt, og på hvert areal ønsker man at etablere nye levesteder for insekter og andre dyr ved at bruge nedklip og haveaffald til at lave krat/kvashegn.

Andre dele af arealerne bliver anlagt med hjemmehørende stauder for at give det en mere ”nydelig” udtryk. Tanken er også at de vilde arealer skal være til gavn for arbejdsmiljøet, idet der bliver skabt stier gennem de vilde arealer, som vil kunne bruges af vores medarbejder til at komme ud og opleve naturen f.eks. i deres middagspauser.

Med ca. 450 engagerede medarbejdere og 18 filialer i Danmark, så kræver indsatsen også en lokal forankring. Her vil etableringen af bæredygtighedsambassadører på hver af virksomhedens filialer hjælpe med at tænke biodiversitet ind, når der laves ændringer på pladserne.

 

Kontaktoplysninger: 
Stena Recycling A/S
Kometvej 10-12, 8700 Horsens
www.stenarecycling.dk/

Simone Ljunggreen, vægtkoordinator og projektansvarlig biodiversitet
tlf: 56679440
simone.ljunggreen@stenarecycling.com

Rebecca Asha Skjødt, Projektleder Intern
Bæredygtighed
tlf: 56679228
Rebecca.A.Skjodt@stenarecycling.com

Map loading, please wait ...