Tidligere
Næste

Vild Med Vilje Sorø

Sorø bliver Vild Med Vilje og omdanner kommunale græsplæner til blomstrende enge.

På fem udvalgte græsplæner i Sorø Kommune vokser græsser og urter lidt vildere fra 2018. Formålet er at give plads til et varieret blomsterflor henover året, der kan sikre nektar og pollen til sommerfugle, vilde bier og andre insekter

Det drejer sig om følgende grønne arealer: ved Stenlille Kirke, langs Norgesvej (Dianalund), langs Diget (Frederiksberg), ved Tuel Sø (Pedersborg) og inde ved Sorø Rådhus. Alle steder holdes en bræmme ud mod skel og fortov lavt slået, ligesom stier henover arealerne slås jævnligt, men på resten af arealerne bliver græsset kun høstet på en til to gange pr. sæson, så urterne kan nå at blomstre. Det afhøstede materiale samles op for at fjerne næringsstoffer og sikre lys til gavn for flere forskellige vilde blomsterplanter. Det samlede areal der konventeres fra tætklippet græsplæne til høslæt-eng løber op i 97.000 m2.

Som et forsøg er der udsået frø af vilde blomster på to af områderne – ved Diget og bag Rådhuset. Går det godt, så forventer kommunen at lave lignende tiltag på andre kommunale arealer.

Vild Med Vilje giver plads til mere biodiversitet på de bynære arealer, og det giver nye muligheder for naturoplevelser og aktiviteter for store og små lige udenfor døren.

 
Map loading, please wait ...

Kontakt

Line Strandholm Magnussen
biolog og projektleder
Sorø Kommune
Tlf. 57876348
Mail: lsma@soroe.dk

Vil du høre mere om vores partner program?