Previous slide
Next slide

MERE BIODIVERSITET PÅ SLAGSAGERGAARD

Hvidkalkede mure og grønne arealer

Godt 3 km fra kysten ved Rågeleje i Nordsjælland ligger Slagsagergaard. En hvidkalket, firlænget gård fra 1788 med en stor tilhørende have, en mindre sø og omkringliggende marker med flere småsøer. Gården drives som privat hobbylandbrug af en københavnsk familie med tilhørende fåreavl, økologisk vildsvineavl og et par heste. 

Tidligere bestod haven på Slagsagergaard af store skrånende græsplæner med frugttræer og et mindre tilgroet skovstykke omkring søen, samlet set et areal på ca. 1. hektar. Dette billede ændrede sig dog i 2019. For at åbne landskabet op og skabe større udsyn til den smukke natur omkring gården, blev skoven fældet og arealet omkring søen planet ud. På daværende tidspunkt var tanken at skabe en mere naturlig og vild have med udsyn over højt græs, stier og vilde blomster. 

Inspiration fra udlandet
I 2020 blev familien introduceret til den britiske wilding- og biodiversitetsforkæmper, Isabella Tree, og hendes biodiversitetsprojekt på landstedet Knepp i Sydengland. Da familien efterfølgende blev bekendte med Foreningen Vild Med Viljes arbejde, blev de øjeblikkeligt inspireret til selv at arbejde for en vildere natur og biodiversitet på deres landsted.

Familien har flere biodiversitetsfremmende tiltag i tankerne. Blandt andet planlægger man at omlægge hele den nuværende have på Slagsagergaard til ét stort Vild Med Vilje-projekt og på længere sigt også at inddrage dele eller hele den omkringliggende mark. 

I øjeblikket består haven af traditionel slået græsplæne med frugttræer. Hvor der tidligere var skov omkring søen, viser nysået græs sine grønne strå for første gang. Familien planlægger at lade græsset gro frit på hele området, etablere høslæt og plante en diverse vegetation, der kan fremme et rigere plante-, blomster- og insektliv på gården.

Kontaktoplysninger:
Annemette Schultz Jørgensen
Slagsagergaard, Unnerupvej 10, 3210 Vejby
annemette(@)schultzjorgensen.dk
53854030

Map loading, please wait ...