Previous slide
Next slide

LIV OG LÆRING PÅ SKANDERBORG GYMNASIUM

Skanderborg Gymnasium ligger i naturskønne omgivelser, der dagligt nydes af studerende, ansatte og områdets lokale. Gymnasiets park rummer en naturlig erosionsslugt fra istiden og flere konstruerede tiltag, der både gavner naturen og bidrager med læring om arters indvandring, etablering og udvikling.

Den store erosionsslugt på 1000-1500 m2 ligger som en forhistorisk påmindelse om naturens umådelige geologiske kræfter. Som en del af de biodiversitetsfremmende tiltag ved omlæggelse til Vild Med Vilje-areal er første del af slugten blevet skovet. Dette har skabt store lysåbne partier, der giver nye vækstmuligheder for de mindre arter i skovbrynets undervegetation. 

Men det er ikke kun i istidsslugten, at gymnasiets vilde projekter kan ses. 

Nysgerrighed og debat

Et tiltag, der tydeligt viser økosystemernes udviklingsprocesser, er den store efterladte træstamme. Stammen anvendes ikke kun af de studerende til leg og ophold, men bidrager også som føde og levested for utallige mikroorganismer, biller og insekter. Med tiden vil stammen langsomt blive nedbrudt for til sidste at falde helt sammen og hermed give de studerende mulighed for at opleve processen på nært hold. Skanderborg Gymnasium håber, tiltaget vil skabe bevidsthed, inspiration og debat både inden og uden for gymnasiets mure.

Et af gymnasiets store græsbede har været under stor forvandling og her prioriteres i særlig grad en vegetation bestående af hjemmehørende danske arter. I bedet er tørv og muld erstattet med næringsfattigt sand og tilsået med almindelig benved, taks, almindelig ene, kristtjørn, eg mm., der skal bidrage med gode føde- og leveforhold for insekter og fugle. Det store bed er omkranset af sten i forskellig størrelse, der både giver læ til beplantningen og fungerer som siddepladser til nysgerrige beskuere. 

Der lyder en kriblen, krablen og summen fra de mange insekter, der allerede har fundet vej til gymnasiets arealer. For at skabe flere gode levesteder for insekterne, planlægger gymnasiet i sommeren 2021 opførelse af et stort insekthotel. Skanderborg Gymnasium håber hermed at opleve endnu mere af det liv og den aktivitet, der inspirerer til opdagelse af naturens verden.

Kontakt
Skanderborg Gymnasium
Højvangens Torv 6
8660 Skanderborg

Jesper Schou-Jørgensen
sj@skanderborg-gym.dk
61 66 73 68

Map loading, please wait ...