Skal Biodiversitetsrådet Sløjfes? – Det mener vi ikke!

I det seneste finanslovsudspil er der ikke afsat penge til Biodiversitetsrådet, og det vil derfor med udgangen af 2024 ophøre med at eksistere, hvis ikke pengene findes.

Sommerens miskreditering af forskere, der pegede på landbruget som primær kilde til iltsvind i de danske farvande illustrerer, hvorfor det er ekstremt vigtigt med Rådets saglige og uafhængige input til, hvordan vi stopper tabet af biodiversitet.

En lukning vil være et stort tilbageskridt for naturen, og den manglende langsigtede finansiering er endnu et eksempel på regeringens fodslæbende tilgang til allerede vedtagne og etablerede naturindsatser. Vi venter stadig på, at Naturnationalparkerne etableres og udtagning af lavbundsjorde kommer op i omdrejninger. Og alene det, at der skabes tvivl om Rådets fremtid gør det svært for Rådet, at tænke langsigtet og dykke ned i komplekse problemstillinger.

Vild Med Viljes formand Philip Hahn-Petersen er i dag medunderskriver på et indlæg i Altinget sammen med repræsentanter fra en række andre grønne organisationer.

Læs indlægget her