Previous slide
Next slide

SENGEFABRIKKENS GRØNNE DRØMME

Midt i det østjyske landskab omgivet af søer og grønne arealer ligger Ry Sengefabrik med 33 ansatte og drømme om livskvalitet – både i døgnets vågne og sovende timer.

Ry Sengefabrik indtænker derfor bæredygtighed og kvalitet i både materialer, produktion og ikke mindst søvn. Et fokus der synligt går igen fra drømmenes verden til virksomhedens grønne udearealer.

Nattesøvn og naturforståelse
Ry Sengefabrik arbejder med en holistisk tilgang til hverdagen og livet, hvor søvn, sundhed og velvære forenes med naturforståelse og naturhensyn.

“Hvis en seng skal være løsningen på de udfordringer, der relaterer sig til dagens  søvnproblemer, så skal den være mere end et aflastende leje for kroppen. Sengen skal være et sted hvor langsomhed og mental ro danner modvægt til en hektisk verden. Et sted, hvor hverdagen ikke sætter sit aftryk på mennesket, og hvor mennesket omvendt lader verden i ro for en stund” udtaler Lars Brunsø, fabrikant hos Ry Sengefabrik.

Hos Ry Sengefabrik er der stort lighedstegn mellem den gode seng og naturen, der på lige fod bidrager til livskvalitet. Vilde arealer og kvalitetsnatur har samme essentielle betydning for biodiversiteten, som sengen har for kvaliteten af nattesøvn. Naturen skal derfor være mere end blot et areal. Den skal være af høj kvalitet med variation og plads til etablering og udvikling af arternes mangfoldighed.

Flora, farver og flyvende insekter 
Der er mange muligheder for biodiversitetsfremmende tiltag på arealerne ved Ry Sengefabrik. Virksomheden har derfor valgt at begynde med et tiltag, der er til glæde og gavn for både insekter og medarbejdere.

På de tidligere græsklædte arealer er der nu sået blomsterrig vegetation, der i sommerhalvåret står som et bølgende flor af farver, dufte og summen. Det brusende blomsterhav er markeret med Vild Med Vilje-skilte, der tydeligt markerer sengefabrikkens naturhensyn og forhåbentligt kan inspirere andre virksomheder i området til også at indtænke biodiverse tiltag på deres arealer. Alt har indflydelse, og alle kan bidrage.

Kontaktinformation
Ry Sengefabrik A/S 
Boeletvej 25, 
8680 Ry 

Lars Brunsø
40185050 
lb@ry-sengefabrik.dk

Map loading, please wait ...