Previous slide
Next slide

Ørsted er Vild Med Vilje

Der er plads til biodiversitet hos Ørsted i Skærbæk

Ørsted er stolte af at præsentere et Vild Med Vilje areal på selskabets adresse i Skærbæk. I løbet af efteråret 2018 er græsplænen foran kantinen i Skærbæk blevet omdannet til et bedre levested for i sær bestøvende insekter og andre smådyr. Ud over at være til gavn for vilde arter er formålet med at omdanne arealet også at give medarbejdere og gæster gode og lærerige naturoplevelser i dagligdagen. Det ser lidt vildt ud, og det er med vilje, for det er godt for os og for naturen.

Levested for smådyr og svampe
Ørsted har valgt at omdanne 2.500 kvadratmeter græsplæne til vildere natur. Arealet består af både engområder, tørre skrænter og en fugtig lavning. Variationen af levesteder er vigtig for at skabe de bedste betingelser for en høj biodiversitet.

På området ligger også væltede træstammer og store sten. Efterhånden vil stammerne komme til at fungere som levesteder for smådyr og svampe, der lever på døde træer. De store sten holder på solens varme, hvilket tiltrækker sommerfugle, der kan lune sig her på kølige forårsdage.

Der er udsået en frøblanding med 28 arter af hjemmehørende planter. Det giver et varieret blomsterflor henover året og giver fødegrundlag til mange forskellige arter af insekter.

Den løbende pleje af arealerne tilrettelægges så den tilgodeser biodiversiteten mest muligt. Arealet bliver kun slået nogle få gange om året, hvorefter høet fjernes. Denne pleje sikrer et næringsfattigt og lysåbent miljø, der gavner de nøjsomme plantearter. Arealet blive slået i mosaikker, fordi det øger blomstringsperioden og sikrer, at der hele tiden er skjulesteder for de vilde insekter.

Føde til Ørsteds honningbier
Vild Med Vilje arealet øger også fødegrundlaget for Ørsteds små bevingede husdyr. Ørsted holder nemlig honningbier i samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Bybi. Når fødegrundlaget for honningbierne øges i nærheden af bistaderne, er det med til at mindske konkurrencen om føden mellem honningbier og de vilde bestøvende insekter i naturen.

Nye og spændende naturoplevelser
Ud over at give plads til mere biodiversitet er målet med Ørsteds Vild Med Vilje-initiativ også, at alle, der besøger området, kan få nye og spændende naturoplevelser. Der bliver rig mulighed for at gå på opdagelse og måske lære en ny plante at kende eller spotte sommerfugle, der besøger arealet. Det kan være sjovt og lærerigt at følge med i, hvordan naturen udvikler sig over årene og hvordan den ser ud på forskellige årstider.

Map loading, please wait ...

Kontakt

Flemming D. Nielsen
Ørsted Skærbæk
Tlf. 99554374
fledn@orsted.dk