Opland Landskabsarkitekter

Opland er en landskabstegnestue stiftet i 1997. Opland rådgiver indenfor bl.a.:

  • Klimatilpasning/LAR, både funktionel og synlig regnvandsudnyttelse
  • Planteplaner – med udgangspunkt i stedets egenart, forudsætninger og generelle fremtidige drift
  • Biodiversitetsplaner
  • Helhedsplaner

Opland ønsker at være projekternes grønne tråd. De ønsker at bygge bro imellem projektets parter – planlæggere, brugere, anlægsfolk og driftsfolk. Opland ved, at det er i faseskiftene, der sker videnstab. Virksomheden har den faglige viden til at følge projekter fra planlæg, over anlæg til den fremtidige drift og hermed sikre investeringen og dermed projektets bæredygtighed.

OPLAND skaber ambitiøse og inspirerende projekter indenfor landskab og byrum. Gennem årene har virksomheden specialiseret deres faglighed indenfor seks kerneydelser:

  • Fællesskaber
  • Biodiversitet
  • Klima
  • Kultur
  • Landskab
  • drift & pleje

Opland rådgiver ofte større grundejerforeninger, ligesom deres kunder også tæller almene boligforeninger, erhvervsbyggeri, statslige og offentlige kunder.

VMV-kompetencer/ydelser:
– Landskabsdesign
– Kortlægning
– Idéudveksling 
– Kommunikation 
– Foredrag
– Workshops om drift
– Driftsrådgivning 
– Myndighedsrådgivning
– Naturrådgivning (stor skala)
– Naturformidling 
– Bevaring af gamle træer

Geografisk dækning: Opland arbejder primært på Sjælland og Fyn og større opgaver i Jylland.

VMV-projekter: Biodiversitetsstartpakker for Bo-Vest, biodiversitetsplaner for Danica Pension

Kontaktinformation

Webside: www.opland.eu